“We willen niet meer geconfronteerd worden met incidenten die voorkomen hadden kunnen worden.”

In de aanloop naar de transitie van de landelijke bron van WOZ-detailgegevens van DataLand naar het Kadaster, spreken we mensen uit de praktijk over het nut van deze vastgoeddata. Een interview met Peter Bandsma sectorhoofd Risicobeheersing Veiligheidsregio Noord-Brabant. Waarom zijn deze object-kenmerken zo belangrijk voor veiligheidsregio’s?

“De verwachtingen op het gebied van veiligheid worden steeds hoger, en data zijn daarin steeds belangrijker. We leven in een veilig land, en de meeste slachtoffers worden voorkomen door goede maatregelen. Die goede maatregelen ontstaan als je beschikt over goede data. Dan kan je maatwerk leveren, en voorkomen dat er dingen gebeuren op het moment dat je een melding krijgt. Want dan ben je steevast te laat. Dan moeten de mensen op straat het doen met dat wat in de voorbereiding is gerealiseerd.”

Waarom zijn specifiek deze gegevens van belang?

“Laat ik een voorbeeld geven. De inzet van de brandweer is er altijd op gericht om uitbreiding van de brand naar buurpanden te voorkomen. Er zijn echter situaties waarin je dat nog meer wilt dan anders. Bijvoorbeeld als naast het brandende pand de kinderopvang zit. Of stel, het gaat om een museum. Dan moet je niet alleen de belendende percelen redden maar ook een stuk cultureel erfgoed in het pand zelf. Eigenlijk heb je als veiligheidsregio een variëteit aan databronnen nodig, afhankelijk van het doel dat je wilt bereiken. Al die data gebruiken we vooraf, in desktop research. Bij het maken van plannen wil je een gebied goed kunnen inschatten, weten welke extra voorziening er getroffen moeten worden etc. Ik wil weten: wat zijn de risico-veroorzakers? Daarvoor heb je zoveel mogelijk verschillende data nodig, ook deze specifieke object-kenmerken.”

Sommige gemeenten zijn voorzichtig met het delen van deze data. Wat is uw reactie hierop?

“Sinds de wet op de Veiligheidsregio van kracht is (2014) zijn we regionaal gaan kijken. We zijn van 450 brandweerkorpsen naar 25 veiligheidsregio’s gegaan. Vanaf toen nam ook de informatiebehoefte toe. En dus is o.a. besloten om via DataLand op landelijk niveau de WOZ-detailgegevens van gemeenten te beheren. Ook in die tijd waren sommige gemeenten terughoudend in het delen van deze gegevens. Maar dat zat ook wel in onwetendheid. En nu geldt: laten we oppassen dat we geen stap terug in de tijd zetten. Gemeenten, veiligheidsregio’s en de brandweer: we staan zij aan zij en hebben een gedeeld belang. En dat begint ermee dat we over elkaars data kunnen beschikken.”

Stel, u kunt straks toch niet meer beschikken over deze dataset. Wat dan?

“Dat zullen we in de praktijk gaan ontdekken, ik kan daar geen antwoord op geven. De maatschappelijke verontwaardiging bij grote incidenten is over het algemeen groot. Denk aan het voorbeeld hier in Brabant de aanvaring van een schip met 2.000 ton benzeen bij het stuw in Grave. Daarvan was wel data beschikbaar, maar die hadden wij als brandweer destijds niet. Wij willen als veiligheidsregio een rol kunnen spelen in het kunnen voorspellen van mogelijke incidenten. We willen als samenleving niet meer geconfronteerd worden met incidenten die eventueel voorkomen hadden kunnen worden. Die informatiepositie, daar zetten alle veiligheidsregio’s zich op dit moment heel erg voor in. Dat er dingen misgaan, dat kan ik niet voorkomen. Wanneer ze misgaan, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat als wij over voldoende data beschikken dat we de effecten ervan in ieder geval zo klein mogelijk kunnen maken. Daarom is mijn oproep: gemeenten, zet je maatschappelijke doel voorop, dat is een veilige maatschappij.”

Bekijk het interview via: https://www.youtube.com/watch?v=oj-HSlN1-bo

DEEL DIT BERICHT