Wij zijn een belastingsamenwerking. Geldt dit ook voor ons?

Ja, dit geldt ook voor de belastingsamenwerkingsverbanden die de WOZ-detailgegevens aanleveren namens hun aangesloten gemeenten.

DEEL DIT BERICHT