Wij ontvangen de KVK-gegevens nu vanuit KNOOP ( in StUFformaat of extract vorm). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons?

Met de overgang van de informatiediensten van Dataland naar het Kadaster houdt de datalevering in zijn huidige hoedanigheid op te bestaan. Het Kadaster zal u straks de KVK-gegevens niet meer in StUFformaat of extract vorm kunnen leveren. U kunt daarvoor u straks rechtstreeks, via services die het HR biedt gegevens opvragen. Wij zullen u natuurlijk ondersteunen bij deze overgang en u verbinden aan de juiste contactpersoon bij de Kamer van Koophandel.

DEEL DIT BERICHT