Wij ontvangen de KVK-gegevens nu vanuit KNOOP ( in StUFformaat of extract vorm). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons?

Met de overgang van de informatiediensten van Dataland naar het Kadaster houdt de datalevering in zijn huidige hoedanigheid op te bestaan. Het Kadaster zal u straks de KVK-gegevens niet meer in StUF-formaat of extractvorm kunnen leveren. U kunt daarvoor straks rechtstreeks, via services die de Kamer van Koophandel biedt gegevens opvragen.

DEEL DIT BERICHT