Welke WOZ-diensten biedt het Kadaster na 1-1-2022 aan?

  • de Vastgoedscanner, in het Geïntegreerd Objectbericht van het Kadaster
  • de kwaliteitsrapportages, in het (nieuwe) WOZ+ kwaliteitsdashboard van het Kadaster
  • de levering van WOZ-detailgegevens in zogenaamde ‘maatwerkleveringen’
DEEL DIT BERICHT