Welke klantgroepen ontvangen het WOZ-waardegegeven of WOZ-detailgegeven en met welk gebruiksdoel worden deze gegevens verstrekt?

Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan toegestane afnemers en voor toegestane gebruiksdoelen, handelend conform de geldende juridische kaders van de wet WOZ.

DEEL DIT BERICHT