Welke klantgroepen ontvangen het WOZ-waardegegeven of WOZ-detailgegeven en met welk gebruiksdoel worden deze gegevens verstrekt?

Het Kadaster zal uitsluitend gegevens verstrekken aan toegestane klantengroepen en voor toegestane gebruiksdoelen conform de geldende juridische kaders.

Het Kadaster verricht momenteel in goede samenwerking met DataLand, de Waarderingskamer en het ministerie van Financiën nader onderzoek naar de (on)mogelijkheden van zowel de verstrekking van gegevens uit de Basisregistratie WOZ, via de Landelijke Voorziening WOZ, als van verstrekking van andere gegevens door de gemeenten.

Dit onderzoek is nog niet geheel afgerond. Zodra dit onderzoek is afgerond en we een nadere inhoudelijke toelichting kunnen geven en welke conclusies daaraan zijn verbonden voor de dienstverlening, zullen wij u hierover informeren.

DEEL DIT BERICHT