Wat is het wettelijke kader voor de uitvoering van deze activiteiten?

Op grond van artikel 38 Wet WOZ is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van WOZ-detailgegevens. Nu faciliteert DataLand de gemeente bij het uitvoeren van deze wettelijke taak en straks het Kadaster. Een gemeente gaat vrijwillig de overeenkomst aan met het Kadaster. Hierdoor kan het Kadaster namens de gemeente deze taak uitvoeren en zo tegemoetkomen aan de wens van afnemers om informatie te ontvangen via 1 loket.

DEEL DIT BERICHT