Wat is het wettelijke kader voor de uitvoering van deze activiteiten?

In de aangeboden hoofdovereenkomst is opgenomen dat artikel 38 van de Wet WOZ de grondslag is voor de levering van de WOZ-detailgegevens door de gemeente in het algemeen en nu aan het Kadaster in het bijzonder. De grondslag is alleen bedoeld om als gemeente (of samenwerkingsverband namens gemeente) de gegevensverwerking door het Kadaster mogelijk te maken voor gegevens waarvoor het Kadaster geen wettelijke grondslag heeft.

Nu faciliteert DataLand de gemeente bij het uitvoeren van deze wettelijke taak van gemeenten en straks zal het Kadaster dat doen. Een gemeente (of samenwerkingsverband namens gemeente) gaat vrijwillig de overeenkomst aan met het Kadaster. Hierdoor kan het Kadaster namens de gemeente deze taak uitvoeren en zo tegemoetkomen aan de wens van afnemers om informatie te ontvangen via 1 loket.

DEEL DIT BERICHT