Wat is het verschil tussen WOZ-waarde en WOZ-detailgegevens?

De Wet waardering onroerende zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Via de LV WOZ wordt de WOZ-waarde landelijk uitgewisseld. Meer over de LV WOZ leest u op de pagina WOZ.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype, de toegankelijkheid en de aanwezigheid van voorzieningen. Deze detailgegevens zijn nu beschikbaar via DataLand en vanaf uiterlijk 1 januari 2022 via het Kadaster.

DEEL DIT BERICHT