Wat is het verschil tussen WOZ-waarde en WOZ-detailgegevens?

De wet Waardering Onroerende Zaken (wet WOZ) verplicht gemeenten om onroerende zaken als gebouwen en grond te registreren en te waarderen. Hiermee wordt de WOZ-waarde bepaald.

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie. Denk hierbij aan gegevens over het woningtype en de toegankelijkheid. Deze detailgegevens zijn nu beschikbaar via DataLand en vanaf uiterlijk 1 januari 2022 via het Kadaster.

DEEL DIT BERICHT