Wat betekent dit voor de gegevensverzameling door Dataland?

DataLand stopt zoals het zich nu laat aanzien op 31 december 2021 met de activiteiten rond de verzameling van WOZ-detailgegevens. Het Kadaster gaat deze verzameling voortzetten. Momenteel wordt gewerkt aan de opzet van een nieuwe overeenkomst voor deze levering. De VNG besteedt er in haar ledenbrief aandacht aan. Op de pagina WOZ-dataleveringen staat de meest recente informatie op dit gebied.

DEEL DIT BERICHT