Wat betekent dit financieel voor de deelnemende gemeenten? (zowel qua activum bedrag certificaten, alsook de mogelijke claim uit in het verleden ontstane tekorten, verplichtingen enz.)

Het maximale risico voor de certificaathouders is dat de gelden die de certificaathouders hebben ingelegd, niet terugbetaald kunnen worden.

Het bestuur stuurt aan op een liquidatie zonder faillissement. Dit lijkt vooralsnog goed haalbaar. Zie voor de financiële details de jaarrekening van 2019. In de certificaathoudersvergadering van 2020 (door de Coronacrisis verplaatst naar september) volgen nadere details.

DEEL DIT BERICHT