Wat betekent dit financieel voor de deelnemende gemeenten? (zowel qua activum bedrag certificaten, alsook de mogelijke claim uit in het verleden ontstane tekorten, verplichtingen enz.)

Het maximale risico voor de certificaathouders is dat de gelden die de certificaathouders hebben ingelegd, niet terugbetaald kunnen worden. De praktijk leert dat de certificaathouders kunnen gaan rekenen op een retour van een belangrijk deel van hun inleg.

Het bestuur stuurt aan op een liquidatie zonder faillissement. De jaarrekeningen van 2019 en 2020 laat zien dat DataLand vanaf 2019 weer ‘zwarte cijfers’ kent. Zie voor de meest recente financiële details de concept-jaarrekening van 2020. In de certificaathoudersvergadering van november 2021 volgen nadere details.

DEEL DIT BERICHT