Waarom is deze transitie noodzakelijk?

DataLand stopt met zijn werkzaamheden, maar de vraag naar WOZ-detailgegevens blijft. Doordat het Kadaster deze werkzaamheden voortzet blijven deze gegevens in een landsdekkende dataset beschikbaar voor afnemers. Het Kadaster heeft veel ervaring met het beheren, optimaliseren en ontsluiten van grote datasets, zoals is gebleken bij de landelijke voorzieningen (zoals BAG en de LV WOZ).

DEEL DIT BERICHT