Vervallen mijn contracten voor de aansluiting op KNOOP-diensten met DataLand nu al omdat het Kadaster de dienstverlening gaat overnemen?

Nee, DataLand levert u nog steeds de diensten.

We hebben al met u overlegd over de wijze waarop de transitie naar het Kadaster vorm kan krijgen en in het Transitieproject met het Kadaster wordt hier verder inhoud aan gegeven. De dienstverlening door DataLand wordt tot eind 2021 voortgezet. DataLand informeert op dit moment alle KNOOP-gebruikers over de wijze van afronding van het contract .

DEEL DIT BERICHT