Verstrekt de gemeente persoonsgegevens aan het Kadaster?

Ja, de door de gemeente te leveren WOZ-detailgegevens bevatten (AVG-)persoonsgegevens, maar geen namen van personen/belastingplichtigen. Een aantal van deze persoonsgegevens komen niet voor in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

DEEL DIT BERICHT