StUF-TAX zal de komende jaren als uitwisselingsformaat verdwijnen. Faciliteert het Kadaster ook de overgang naar een nieuw uitwisselingsformaat?

Het Kadaster volgt de ontwikkelingen rondom het uitfaseren van StUF-TAX op de voet. In goed overleg met gemeenten zal worden ingespeeld op nieuwe mogelijkheden om de detailinformatie ook in de toekomst voor afnemers toegankelijk te houden.

Veel gemeenten gebruiken nu nog Stuf-Tax als uitwisselformaat.

In het kader van het Convenant Sectormodel WOZ wordt gewerkt aan de specificaties voor het berichtenverkeer in het kader van de WOZ.

Het WOZ-berichtenverkeer gaat op termijn binnen de gemeentelijke organisatie het kopiëren van data op basis van Stuf-TAX bestanden volledig vervangen.

Zie ook: https://www.waarderingskamer.nl/basisregistratie-woz-lv-woz/stuf-woz-0312/

DEEL DIT BERICHT