Op welke wijze wordt de belastingtaak zoals die op dit moment namens de gemeenten door belasting-samenwerkingsverbanden wordt uitgevoerd, door deze overname beïnvloed?

DataLand is niet verantwoordelijk voor de belastingtaak, we spelen wel een rol in de collectie/distributie van WOZ-detailgegevens. De overgang naar het Kadaster is er op gericht om die collectie/distributie van WOZ-detailgegevens volledig te continueren in de nieuwe werkomgeving. Aan de concrete vorm hiervan wordt nu gewerkt, zie hier de speciale pagina over de levering van WOZ-detailgegevens.

DEEL DIT BERICHT