Zijn de technische details en de planning van de oplossing die jullie beogen al bekend? Wij moeten als gemeenten immers ook van alles voorbereiden/inregelen? Hoe eerder we weten waar we aan toe zijn, hoe beter.

Voor de voortzetting van de levering van WOZ-detailgegevens zijn geen technische aanpassingen nodig, die omzetting naar het Kadaster bestaat enkel uit het administratief omzetten van de overeenkomst en verloopt verder geruisloos

Op dit moment wordt met het Kadaster gewerkt aan de opzet en invulling van de nieuwe dienstverlening. Zie voor de actuele stand van zaken deze website.

DEEL DIT BERICHT