Kunnen de technische details en de planning van de oplossing die jullie beogen, in oktober 2020 al bekend zijn? Wij moeten als gemeenten immers ook van alles voorbereiden/inregelen? Hoe eerder we weten waar we aan toe zijn, hoe beter.

Voor de voortzetting van de levering van WOZ-detailgegevens zijn geen technische aanpassingen nodig, die omzetting naar het Kadaster bestaat enkel uit het administratief omzetten van de overeenkomst en verloopt verder geruisloos

Op dit moment wordt met het Kadaster gewerkt aan de opzet en invulling van de nieuwe dienstverlening De planning is nog niet helemaal duidelijk, de contouren worden wel langzaamaan helderder. We streven er naar om snel na de zomervakantie een concretere planning af te geven.

DEEL DIT BERICHT