De webservices van de Kamer van Koophandel zijn nog niet optimaal. Wordt hier door jullie aandacht aan besteed?

De KvK gaat ook nieuwe services bieden die in het kader van Haal centraal worden beschreven. Dit biedt nieuwe kansen.

DEEL DIT BERICHT