Blijven we periodiek kwaliteitsrapportages ontvangen?

DataLand biedt u nu kwaliteitsrapportages. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu al kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT en Wkpb. Er zijn plannen voor een kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens, waarmee u direct en continu informatie krijgt.

DEEL DIT BERICHT