DataLand biedt kwaliteitsrapportages. Hoe gaat dat bij het Kadaster?

Vanaf het moment dat u de WOZ-detailgegevens aan het Kadaster levert zult u toegang krijgen tot het WOZ+  kwaliteitsdashboard van uw gemeente, waarmee u direct en continu informatie krijgt over de geleverde gegevens. Het Kadaster verzorgt voor gemeenten nu bijvoorbeeld ook al de kwaliteitsdashboards voor de BAG, BGT en Wkpb.

DEEL DIT BERICHT