Als een gemeente taken heeft uitbesteed aan een belastingsamenwerking, moet de gemeente dan alsnog een overeenkomst afsluiten met het Kadaster?

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking: heeft de gemeente haar taken gedelegeerd of is er sprake van mandatering?

Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Neem dan contact op met het Kadaster.

DEEL DIT BERICHT