Als een gemeente taken heeft uitbesteed aan een belastingsamenwerking, moet de gemeente dan alsnog een overeenkomst afsluiten met het Kadaster?

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking, bijvoorbeeld door middel van een gemeenschappelijke regeling. Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Kadaster.

DEEL DIT BERICHT