Waarom is deze transitie noodzakelijk?

DataLand stopt met zijn werkzaamheden, maar de vraag naar WOZ-detailgegevens blijft. Doordat het Kadaster deze werkzaamheden voortzet blijven deze gegevens in een landsdekkende dataset beschikbaar voor afnemers. Het Kadaster heeft veel ervaring met het beheren, optimaliseren en ontsluiten van grote datasets, zoals is gebleken bij de landelijke voorzieningen (zoals BAG en de LV WOZ).

Waarom moeten wij de WOZ-detailgegevens apart leveren, want we leveren al aan de LV WOZ?

De WOZ-detailgegevens bevatten onderliggende objectinformatie die niet in de LV WOZ voorkomt. Deze specifieke objectinformatie is van belang voor organisaties zoals veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en provincies.

(Lees hier meer over het belang van WOZ-detailgegevens)

Welke klantgroepen ontvangen het WOZ-waardegegeven of WOZ-detailgegeven en met welk gebruiksdoel worden deze gegevens verstrekt?

Gegevens worden uitsluitend verstrekt aan toegestane afnemers en voor toegestane gebruiksdoelen, handelend conform de geldende juridische kaders van de wet WOZ.

Is het noodzakelijk om als gemeente of samenwerkingsverband een verwerkersovereenkomst met het Kadaster af te sluiten?

De bij de hoofdovereenkomst tevens af te sluiten verwerkersovereenkomst is noodzakelijk vanwege het feit dat in de WOZ-detailgegevens persoonsgegevens voorkomen die niet reeds voorkomen in de leveringen door gemeenten aan het Kadaster ten behoeve van de Landelijke Voorziening WOZ.

Wij onderzoeken nog of de bijlage bij de verwerkersovereenkomst aanpassing behoeft om preciezer te omschrijven welke gegevens het betreft. Het gaat in elk geval niet om namen van personen; uitsluitend om gegevens m.b.t. het (belasting-)object.

Welke gegevens worden er precies geleverd en in welke vorm?

U blijft leveren zoals u gewend was, dezelfde gegevens volgens hetzelfde bestandsformaat, dus in bestandsformaat DL-tax. Dit is een bestand wat is afgeleid (door middel van een DLtax-tool) van een Stuf-TAX. In het DL-tax bestand staan enkel de records 00, 20, 21, 22, 35, 40, 91 en 92. Daarnaast wordt een nieuw record gemaakt, record 61. In dit record staat informatie waarmee het attribuut huur (dus verhuurd wordt) of koop (bewoond door de eigenaar) bepaald wordt. In record 61 staat geen enkel persoonsgegeven.

Kijk voor de record lay-out van de originele Stuf-TAX bestanden op site van de Waarderingskamer.