Vervallen mijn contracten voor de aansluiting op KNOOP-diensten met DataLand nu al omdat het Kadaster de dienstverlening gaat overnemen?

Nee, DataLand levert u nog steeds de diensten, we zijn aan het nadenken over de wijze waarop de transitie naar het Kadaster vorm kan krijgen en werken een plan uit, maar dat betekent niet dat de dienstverlening m.b.t. KNOOP-diensten al wordt overgenomen. De dienstverlening wordt tot 2021 voortgezet door DataLand.

Wij ontvangen de KVK-gegevens nu vanuit KNOOP ( in StUFformaat of extract vorm). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons?

Met de overgang van de informatiediensten van Dataland naar het Kadaster houdt de datalevering in zijn huidige hoedanigheid op te bestaan. Het Kadaster zal u straks de KVK-gegevens niet meer in StUFformaat of extract vorm kunnen leveren. U kunt daarvoor u straks rechtstreeks, via services die het HR biedt gegevens opvragen. Wij zullen u natuurlijk ondersteunen bij deze overgang en u verbinden aan de juiste contactpersoon bij de Kamer van Koophandel.

Wij maken gebruik van de Vastgoed scanner, heeft deze ontwikkelingen ook gevolgen voor ons?

Nee, alleen de leverancier verandert, de data blijven dezelfde. De functionaliteit van de Vastgoedscanner zal per 1-1-2022 worden geleverd door het Kadaster. Vanaf dan kunt u voor de data die u nu uit de Vastgoedscanner haalt, terecht bij het Kadaster. De Vastgoedscanner zoals die er nu is, houdt op te bestaan maar het product en ook de functionaliteit die het Kadaster u straks biedt, is zeker gelijkwaardig.

Als gemeente/belastingsamenwerking leveren wij Stuf-TAX-data aan bij KNOOP. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons?

Het beheer en ontsluiten van alle data in KNOOP (met uitzondering van de data uit het Handelsregister) wordt per 1-1-2022 uitgevoerd door het Kadaster.  U kunt uw informatie gewoon blijven leveren. Wij werken nu aan een zo geruisloos mogelijke overgang. De dienstverlening die wij u nu bieden blijft bestaan en  u kunt ook na onze opheffing hier gewoon van profiteren. U hoort snel meer hierover.

Ook de kwaliteitsrapportages die u nu ontvangt, blijven bestaan. Ze zullen dan niet meer door ons, maar  door het Kadaster worden geleverd.

Wij maken gebruik van de extracten/web services. Wat betekent deze overgang voor ons?

Deze diensten gaan volgens planning per 1-1-2022 over naar het Kadaster.

U kunt straks nog steeds gebruik maken van de webservices en u kunt rapportages en gegevensleveringen blijven ontvangen. U krijgt alleen een andere contactpersoon, iemand van het Kadaster.