Welke gegevens worden er precies geleverd en in welke vorm?

De uitwisseling van gegevens is hetzelfde als bij DataLand, dus in bestandsformaat Stuf-TAX. Het gaat om de records 00, 20, 21, 22, 35, 40, 91 en 92. Er wordt een nieuw record gemaakt, record 61. In dit record staat informatie waarmee het Kadaster kan bepalen of een object huur (dus verhuurd wordt) of koop (bewoond door de eigenaar) is. In record 61 staat geen enkel persoonsgegeven. Kijk voor de record lay-out op de site van de Waarderingskamer.

Verstrekt de gemeente persoonsgegevens aan het Kadaster?

Ja, de gemeente verstrekt de volgende gegevens aan het Kadaster: straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats en WOZ-waarde. Daarom is het noodzakelijk dat de gemeente met het Kadaster een verwerkersovereenkomst afsluit. Overigens worden een deel van de gegevens ook geleverd via de LV WOZ, maar de LV WOZ is een andere en beperktere gegevensset zonder WOZ-detailgegevens.

Als een gemeente taken heeft uitbesteed aan een belastingsamenwerking, moet de gemeente dan alsnog een overeenkomst afsluiten met het Kadaster?

Dit hangt af van de wijze waarop de gemeente taken heeft belegd bij de belastingsamenwerking, bijvoorbeeld door middel van een gemeenschappelijke regeling. Twijfelt u eraan of de gemeente of het samenwerkingsverband de overeenkomst moet aangaan? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij het Kadaster.

Wat is het wettelijke kader voor de uitvoering van deze activiteiten?

Op grond van artikel 38 Wet WOZ is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van WOZ-detailgegevens. Nu faciliteert DataLand de gemeente bij het uitvoeren van deze wettelijke taak en straks het Kadaster. Een gemeente gaat vrijwillig de overeenkomst aan met het Kadaster. Hierdoor kan het Kadaster namens de gemeente deze taak uitvoeren en zo tegemoetkomen aan de wens van afnemers om informatie te ontvangen via 1 loket.

Welke WOZ-diensten biedt het Kadaster?

  • de Landelijke Voorziening WOZ (zie de pagina WOZ)
  • het WOZ-waardeloket.nl
  • in de toekomst nemen wij over van DataLand:
    • de Vastgoedscanner en verwerken deze in ons (al bestaande en nu uitgebreide) Geïntegreerd Objectbericht
    • de kwaliteitsrapportages in ons (nieuwe) kwaliteitsdashboard WOZ-detailgegevens
    • de verwerking van de dataleveringen van WOZ-detailgegevens