Is het nodig om consultants in te schakelen voor het samenstellen van bevragingen op datasets / gebruikmaking van services of zelfstandig kaartlagen toevoegen e.d.?

Dit hangt af van kennis die in huis is. Leveranciers hebben aangegeven dat steeds meer functionaliteit beschikbaar komt om als eindgebruiker te benutten.

Wat kunnen wij met data van Rotterdam en Den Haag (Haal centraal API’s) als waterschap?

De ‘Haal-centraal’ services zijn ook voor waterschappen te gebruiken. Ons is nog niet duidelijk wat financiële afspraken zijn die hierbij horen.

Gaat het Kadaster de HR-gegevens ontsluiten?

Vooralsnog zijn hier geen plannen voor.  

Gaat het Kadaster ook maatwerkrapportages leveren?

Het Kadaster gaat gegevensleveringen verzorgen. In elk geval zijn dat gegevens m.b.t. de BRK, BAG, WOZ en WOZ+ gegevens (Stuf-TAX). Mogelijk zal ook gebruik worden gemaakt van de gegevens die via services beschikbaar komen van het Handelsregister; Programma “Haal Centraal”.

Kan de Dataland kwaliteitscontrole ook gecontinueerd worden?

Het Kadaster neemt de controle op stuf-TAX data over.