Is het nodig om consultants in te schakelen voor het samenstellen van bevragingen op datasets / gebruikmaking van services of zelfstandig kaartlagen toevoegen e.d.?

Dit hangt af van kennis die in huis is. Leveranciers hebben aangegeven dat steeds meer functionaliteit beschikbaar komt om als eindgebruiker te benutten.

Gaat het Kadaster de HR-gegevens ontsluiten?

Nee, hier zijn geen plannen voor. 

Gaat het Kadaster ook maatwerkrapportages leveren?

Het Kadaster gaat gegevensleveringen verzorgen. In elk geval zijn dat gegevens m.b.t. de BRK, BAG, WOZ en WOZ+ gegevens (Stuf-TAX). Mogelijk zal ook gebruik worden gemaakt van de gegevens die via webservices beschikbaar komen van het Handelsregister.

Kan de Dataland kwaliteitscontrole ook gecontinueerd worden?

Ja. Het Kadaster neemt de kwalitieitscontrole op de aangeleverde WOZ-detailgegevens over.

Kan de kwaliteitscontrole ook op Stuf-TAX leveringen gecontinueerd worden?

Ja. Het Kadaster neemt deze over. Het is de bedoeling om de rapportages aan te bieden op de manier waarop nu ook bijvoorbeeld BAG-rapportages worden aangeboden. Zie ook hier op deze speciale pagina over de leveringen van WOZ-detailgegevens.