Wij ontvangen de KVK-gegevens nu vanuit KNOOP ( in StUFformaat of extract vorm). Wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons?

Met de overgang van de informatiediensten van Dataland naar het Kadaster houdt de datalevering in zijn huidige hoedanigheid op te bestaan. Het Kadaster zal u straks de KVK-gegevens niet meer in StUF-formaat of extractvorm kunnen leveren. U kunt daarvoor u straks rechtstreeks, via services die de Kamer van Koophandel biedt gegevens opvragen. Wij kunnen u helpen aan de juiste contactpersoon bij de Kamer van Koophandel.

Wij maken gebruik van de extracten/web services. Wat betekent deze overgang voor ons?

Deze diensten gaan volgens planning per 1-1-2022 over naar het Kadaster.

U kunt straks nog steeds gebruik maken van de webservices en u kunt rapportages en gegevensleveringen blijven ontvangen. U krijgt alleen een andere contactpersoon, iemand van het Kadaster.

Hoe wordt omgegaan met afname-indicatie op HR?

Het Kadaster gaat hier niet in voorzien. Leveranciers hebben aangegeven hier oplossingen voor te kunnen bieden die lijken op de oplossing die DataLand nu biedt.

Hoe wordt omgegaan met gecombineerde vragen (over registraties heen)?

Leveranciers hebben aangegeven om te kunnen gaan met combinaties van vragen, waarbij het resultaat van de ene bevraging als input dient voor de vervolgvraag. Mogelijk kunnen op termijn ook API’s worden ingericht/aangeboden die meerdere bronnen (als dan niet achtereenvolgens) kunnen bevragen en het (gecombineerde) antwoord kunnen geven.

Wij halen maandelijks mutatiebestanden op bij DataLand (met HR-gegevens). Wat gaat er straks voor ons veranderen en wat adviseert u ons?

HR-gegevens zijn op termijn te verkrijgen via services die de Kamer van Koophandel aanbiedt. Diverse Leveranciers hebben inmiddels alternatieve opties geschetst en deze gepresenteerd tijdens een klantendag voor KNOOP-afnemers.