Vervallen mijn contracten voor de aansluiting op KNOOP-diensten met DataLand nu al omdat het Kadaster de dienstverlening gaat overnemen?

Nee, DataLand levert u nog steeds de diensten.

We hebben al met u overlegd over de wijze waarop de transitie naar het Kadaster vorm kan krijgen en in het Transitieproject met het Kadaster wordt hier verder inhoud aan gegeven. De dienstverlening door DataLand wordt tot eind 2021 voortgezet. DataLand informeert op dit moment alle KNOOP-gebruikers over de wijze van afronding van het contract .

Wordt er weer een gegevensmagazijn gecreëerd?

Voor wat Stuf-TAX betreft data is dat het geval. Dat wordt een nieuwe, centraal beschikbare dataset. Er is geen sprake van integratie met de LV WOZ. Dit kan niet vanwege verschil in actualiteit en juridische redenen.

Zijn de technische details en de planning van de oplossing die jullie beogen al bekend? Wij moeten als gemeenten immers ook van alles voorbereiden/inregelen? Hoe eerder we weten waar we aan toe zijn, hoe beter.

Voor de voortzetting van de levering van WOZ-detailgegevens zijn geen technische aanpassingen nodig, die omzetting naar het Kadaster bestaat enkel uit het administratief omzetten van de overeenkomst en verloopt verder geruisloos

Op dit moment wordt met het Kadaster gewerkt aan de opzet en invulling van de nieuwe dienstverlening. Zie voor de actuele stand van zaken deze website.

De webservices van de Kamer van Koophandel zijn nog niet optimaal. Wordt hier door jullie aandacht aan besteed?

De KvK gaat ook nieuwe services bieden die in het kader van Haal centraal worden beschreven. Dit biedt nieuwe kansen.

Kan DataLand ook faciliteren dat wij als afnemers een samenwerking kunnen vormen om gezamenlijk in te kopen?

DataLand stimuleert het bijeenbrengen van marktpartijen en partners van DataLand, waar de oplossingen die het Kadaster gaat bieden niet voldoet. DataLand gaat geen aanbesteding namens zijn partners o.i.d. uitvoeren. Het gezamenlijk optrekken van klanten(groepen) ligt voor de hand, maar kan alleen op basis van het initiatief van die klanten.