Pluim van DataLand 2017 – Oproep: wie zou u willen voordragen?

De Pluim

In november wordt weer de Pluim van DataLand uitgereikt aan een persoon of organisatie die op een effectieve en/of innovatieve wijze gebruik maakt van een combinatie van gemeentelijke objectgegevens ten behoeve van een maatschappelijk doel dat relevant is voor de dienstverlening door gemeenten. In 2016 ging de Pluim naar het programma Geo van de Veiligheidsregio’s voor hun voorziening ‘Geo4OOV’.

Commissie & werkwijze

Op 16 augustus is de commissie die gaat vaststellen wie dit jaar de Pluim in ontvangst mag nemen, voor het eerst bij elkaar gekomen. De commissie kan nu zelf op zoek gaan naar potentiële winnaars, maar ontvangt het liefst suggesties en voorstellen van mensen uit de praktijk. Vervolgens zal de commissie aan het bestuur van DataLand een enkelvoudige voordracht doen. De Pluim zal worden uitgereikt tijdens de GeoBuzz. De winnaar wordt dan ook in de gelegenheid gesteld een presentatie te geven.

Oproep

Wie zou volgens u de Pluim van DataLand 2017 moeten krijgen? De commissie hoort het graag! U kunt uw suggestie (met onderbouwing) voor 1 oktober a.s. e-mailen naar info@dataland.nl. Alle suggesties zijn welkom. De commissie heeft een aantal speerpunten waar de winnaar idealiter aan zou moeten voldoen. Allereerst: breed toepasbaar, ook voor kleine gemeenten, ten tweede: klantgericht en van toegevoegde waarde voor de burger en tot slot: innovatieve waarde, bijvoorbeeld op het gebied van de Omgevingswet, Samen Organiseren, of de privacy.

Leden

Van links naar rechts: Pieter van Teeffelen, Marien de Bakker, Jan Fraanje en Arjan van Etten.

De commissie bestaat uit voorzitter Jan Fraanje, directeur van de Vereniging van Directeuren van Publiekszaken (VDP) en de leden Marien de Bakker, sr. Lecturer aan de HAS in Den Bosch en bestuurslid Onderwijs en Onderzoek van Geo-Informatie Nederland (GIN) en Arjan van Etten, sr. Adviseur Geo-Informatie bij de Gemeente Capelle a/d IJssel en regiocoördinator van het Gemeentelijk Geo-Beraad. Pieter van Teeffelen voert als directeur van DataLand het secretariaat van de commissie.

 

Lees ook de blog van Pieter van Teeffelen over dit onderwerp!

DEEL DIT BERICHT