Onze organisatie

DataLand is in 2001 opgericht  door een aantal gemeenten en de VNG en sindsdien uitgegroeid tot een professionele organisatie. Als gemeentelijk samenwerkingsverband ontzorgen, ondersteunen en faciliteren we dagelijks gemeenten op het gebied van geo-, WOZ- en vastgoedinformatie, oftewel objectinformatie. In het bestuur van DataLand zijn gemeenten en de VNG vertegenwoordigd.

Ontzorgen, ondersteunen en faciliteren

We ontzorgen gemeenten door namens hen objectinformatie via de Vastgoedscanner toegankelijk te maken voor publieke en private afnemers. Daarnaast ontsluiten we via KNOOP objectgegevens uit de basisregistraties voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en andere overheidsorganisaties. Maar we doen meer. We zijn niet alleen ván, maar ook vóór gemeenten. Daarom ondersteunen we gemeenten op verschillende manieren bij het verbeteren van de kwaliteit van hun gemeentelijke processen en registraties voor objectgegevens; we verzorgen opleidingen, organiseren kennisbijeenkomsten en bewaken de kwaliteit van de gemeentelijke objectinformatie. Tot slot faciliteerden we gemeenten zich te organiseren en zo hun stem te laten horen bij relevante ontwikkelingen op regionaal en landelijk niveau. Voor dit doel hebben we in 2012 samen met de VNG het Gemeentelijk Geo-Beraad (GGB) opgericht, waar DataLand tot 1 juli 2019 het secretariaat van heeft gevoerd en op verzoek van het GGB gemeenten in regionale en landelijke gremia heeft vertegenwoordigd. Vanaf 1 juli 2019 worden deze taken uitgevoerd door VNG-R.

Convenanten en overeenkomsten

Om deze taken te kunnen vervullen, is nauwe samenwerking met andere organisaties onmisbaar, zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Kwaliteitsinstituut van Nederlandse gemeenten (KING), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen en het Waterschapshuis, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, opleidingsinstituten en docenten, het CBS, het Kadaster, de Kamer van Koophandel etc. Met vier organisaties hebben we de samenwerking verankerd in convenanten of overeenkomsten: het Kadaster, het CBS, KING en de Waarderingskamer.

Met KING werken we samen aan de kwaliteit van gegevens, processen en systemen bij gemeenten. KING vanuit haar expertise op het gebied van algemene gemeentelijke informatievoorziening en standaarden. En wij vanuit onze inhoudelijke expertise binnen het gemeentelijk geo-domein en onze rol als vertegenwoordiger van gemeenten. Door het convenant met het Kadaster kunnen we kadastrale en gemeentelijke gegevens samen ontsluiten. Hierdoor ontstaan nieuwe toepassingsgebieden en kunnen we nog meer aan sluiten op de behoeften van onze zakelijke klanten. De informatie van het CBS maakt het ons mogelijk om meer gemeentelijke gegevens toegankelijk te maken. Bovendien ontvangt het CBS gemeentelijke informatie via ons voor van analyses en statistische informatie. Met de Waarderingskamer werken we samen aan de ontwikkeling van de uitwisseling van WOZ-gegevens.

Download het convenant Kadaster

Dowloand het convenant KING