Elsbeth Pluim, medewerker Data Gegevensmanagement

Gemeenten die participeren en deelnemen, leveren hun vastgoedgegevens ieder half jaar bij ons aan. Ik onderhoud hierover contacten met alle gemeenten en verwerk de geleverde gegevens in onze database. Ook stel ik de kwaliteitsrapportages samen, waarmee gemeenten de kwaliteit van hun registraties kunnen verbeteren.

Elsbeth Pluim

Elsbeth Pluim