Ons bestuur

Het bestuur van DataLand heeft de dagelijkse leiding over de Stichting Administratiekantoor DataLand en een toezichthoudende rol in de besturing van DataLand BV. Zeven leden afkomstig uit de gemeentelijke wereld vormen samen het bestuur. Hierbij streven we naar een goede mix. In ons bestuur zitten dan ook twee burgemeesters, twee gemeentesecretarissen, twee inhoudelijk deskundigen en een vertegenwoordiger van de VNG. Minimaal eens per jaar legt het bestuur op de certificaathoudersvergadering verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur bestaat uit de volgende zeven leden:

De heer F.Th.J.M. Backhuijs, voorzitter logo

De heer F.Th.J.M. Backhuijs, voorzitter

De heer Backhuijs is voorzitter van het bestuur van DataLand. De heer Backhuijs is burgemeester van Nieuwegein en lid van de Commissie Gemeentelijke Dienstverlening en Informatievoorziening (GDI) van de VNG.

LEES MEER
De heer M. van Vliet, lid logo

De heer M. van Vliet, lid

De heer van Vliet is gemeentesecretaris/ algemeen directeur bij de gemeente Vlissingen. Zijn gemeentelijke carrière begon de heer Van Vliet in de geo- en vastgoedinformatie.

LEES MEER
De heer A. van der Meer, lid logo

De heer A. van der Meer, lid

De heer Van der Meer is manager Inwinning en Beheer bij Basisinformatie bij de gemeente Amsterdam en heeft ruime ervaring met geo-informatie en de ruimtelijke aspecten van het Stelsel van Basisregistraties.

LEES MEER
De heer H. Binnendijk, lid logo

De heer H. Binnendijk, lid

De heer Binnendijk is Manager Taxaties & Vastgoedinformatie bij de Sector Belastingzaken van de gemeente Den Haag en vertegenwoordiger van de Nederlandse gemeenten in de Waarderingskamer. Zijn roots liggen in de ontsluiting van vastgoedinformatie.

LEES MEER