Oproep: Wie is uw kandidaat De Pluim van DataLand 2018?

De Pluim

In november wordt de Pluim van DataLand weer uitgereikt aan een persoon of organisatie die op een effectieve en/of innovatieve wijze gebruik maakt van een combinatie van gemeentelijke objectgegevens ten behoeve van een maatschappelijk doel dat relevant is voor de dienstverlening door gemeenten. In 2017 ging de Pluim naar Hanneke Kunst. Zij is de trekker van het werkpakket Dienstverlening binnen Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet (VIVO) en de drijvende innovatieve kracht achter de beweging die heeft gewerkt aan de toepassing van ‘klantreizen’ bij de ontwikkeling van gemeentelijke dienstverlening

De Pluim ging in 2017 naar Hanneke Kunst (van links naar rechts: Pieter van Teeffelen, Hanneke Kunst, Marien de Bakker en Arjan van Etten.

Oproep

De commissie die gaat vaststellen wie dit jaar de Pluim in ontvangst mag nemen, is half mei weer bij elkaar gekomen. In de geest van de Samen Organiseren-beweging zoekt de commissie dit jaar speciaal naar bruggenbouwers met toepasbare ideeën. De commissie kan nu zelf op zoek gaan naar potentiële winnaars, maar ontvangt het liefst suggesties en voorstellen van mensen uit de praktijk. Vervolgens zal de commissie aan het bestuur van DataLand een enkelvoudige voordracht doen. De Pluim zal n.a.w. worden uitgereikt tijdens de GeoBuzz.

Wie of welke organisatie zou volgens u de Pluim van DataLand 2018 moeten krijgen? De commissie hoort het graag! U kunt uw suggestie (met onderbouwing) voor 1 september a.s. e-mailen naar info@dataland.nl. Alle suggesties zijn welkom.

Commissieleden

Van links naar rechts: Pieter van Teeffelen, Marien de Bakker, Jan Fraanje en Arjan van Etten.

De commissie bestaat uit voorzitter Jan Fraanje, directeur van de Vereniging van Directeuren van Publieksdiensten  (VDP) en de leden Marien de Bakker, sr. Lecturer aan de HAS in Den Bosch en voormalig bestuurslid Onderwijs en Onderzoek van Geo-Informatie Nederland (GIN) en Arjan van Etten, sr. Adviseur Geo-Informatie bij de Gemeente Capelle a/d IJssel en regiocoördinator van het Gemeentelijk Geo-Beraad. Pieter van Teeffelen voert als directeur van DataLand het secretariaat van de commissie.

DEEL DIT BERICHT