Kennismaken met de BAG

Heeft u in uw werk weleens met de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) te maken? Zou u graag wat meer grip op de BAG willen krijgen? Of ben u recentelijk als nieuwe BAG beheerder begonnen en wilt u een solide basis leggen om uw werk goed te kunnen uitvoeren? Volg dan onze opleiding ‘Kennismaken met de BAG’.

 

Algemeen

Tijdens deze opleiding leert u in één dag de basisbeginselen van de BAG. Zo leert u welke plaats de BAG in het Stelsel van Basisregistraties heeft, welke objecten deel uitmaken van de BAG en welke informatie u over deze objecten moet opnemen. Ook besteden we aandacht aan de meest voorkomende processen binnen uw gemeente die van invloed zijn op de BAG en aan de afhandelingstermijnen en kwaliteitseisen die de wetgever stelt. Verder wordt ingegaan op de veranderingen als gevolg van de nieuwe wetgeving per 1 juli 2018. Tot slot leert u waar u meer informatie over de BAG kunt vinden en hoe u deze informatie in uw dagelijkse praktijk kunt toepassen.

Voor wie is de opleiding?

Deze eendaagse kennismakingsopleiding is bedoeld voor gemeentelijke medewerkers die een beperkte rol hebben in het BAG-proces (bijvoorbeeld als bouwinspecteur, WOZ-medewerker, landmeter, medewerker DIV of secretaris van de straatnaamcommissie) en willen weten hoe hun bijdrage zich verhoudt tot het beheer van de BAG als geheel. Ook afdelingshoofden die over meer achtergrondinformatie van de BAG wensen te beschikken zijn van harte welkom.

Daarnaast is deze dag bedoeld voor nieuwe BAG-beheerders die willen weten wat het beheer van de BAG voor hen inhoudt en hoe ze de wettelijk eisen kunnen vertalen naar de dagelijkse praktijk. Na het volgen van deze dag kunt u vervolgens aanhaken bij de driedaagse opleiding ‘De BAG de baas’, waarin meer diepgang wordt gezocht en waar ook ervaren BAG-beheerders aan deelnemen.

Resultaat van de opleiding

Na het volgen van deze opleiding:

 • kent u de plaats van de BAG binnen het Stelsel van Basisregistraties;
 • weet u welke objecten deel uitmaken van de BAG en welke attribuutinformatie over deze objecten moet worden opgenomen;
 • weet u hoe u de beslisboom kunt gebruiken voor het afbakenen van panden en verblijfsobjecten;
 • kent u de meest voorkomende processen die van invloed zijn op de inhoud van de BAG;
 • weet u welke afhandelingstermijnen de wetgever gemeenten in het kader van de BAG oplegt;
 • weet u welke brondocumenten in het register moeten worden opgenomen;
 • weet u globaal welke kwaliteitseisen de wetgever stelt en hoe u hieraan kunt voldoen;
 • weet u relevante informatie over de BAG te vinden en toe te passen.

 

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Programma

De opleiding start met de ontstaansgeschiedenis van de BAG en een overzicht van objecten en attributen die in de registratie moeten worden opgenomen. Aan de hand van voorbeelden laten we voor een aantal verblijfsobjecten en panden zien hoe deze objecten en panden moeten worden afgebakend. Vervolgens behandelen we de meest voorkomende processen, die invloed hebben op de inhoud van de BAG. Daarbij komt ook de vereiste afhandelingstermijn aan de orde.

Na de lunch oefenen we kort met de afbakening. Vervolgens komen meer administratieve onderwerpen aan bod en wordt een relatie gelegd tussen de registratie en het register. Welke brondocumenten zijn er en hoe houd je de administratieve last beperkt? Hierna gaan we kort in op de inrichting van de beheerorganisatie. Verder gaan we in op de veranderingen als gevolg van de vernieuwing van de Wet BAG per 1 juli 2018. Daartoe wordt ook de zelfevaluatie ENSIA BAG en de bijbehorende vragenlijst besproken.

Achtergrondinformatie

Omdat de BAG zoveel invalshoeken kent, is bijzonder veel achtergrondinformatie beschikbaar. Dat maakt dat nieuwe BAG-medewerkers en andere belanghebbenden soms door de bomen het bos niet zien. Aan het einde van deze opleidingsdag laten we daarom zien welke achtergrondinformatie beschikbaar is, waar u deze informatie kunt vinden en hoe u snel thuis kunt raken in specifieke BAG-gerelateerde onderwerpen. Voor nieuwe BAG-beheerders vormt enige zelfstudie vervolgens de schakel naar de driedaagse verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’.

Tot drie weken na de opleiding kunt u uw vragen naar aanleiding ‘De BAG in een dag’ of uw zelfstudie telefonisch of via de mail kosteloos aan de docent stellen.

Docent

Ronald Bokhove – DataLand

Ronald Bokhove (1966) is medewerker gegevensmanagement bij DataLand. Na zijn hts-studie Kartografie heeft hij 20 jaar bij gemeenten gewerkt als projectleider en coördinator geo-informatie. Als BAG-expert is hij namens het Ministerie van VROM/I&M direct betrokken geweest bij de introductie van de BAG bij gemeenten. Daarnaast heeft hij BAG-cursussen verzorgd voRonald Bokhoveor de VNG. Voor DataLand voert hij BAG-proefinspecties bij gemeenten uit en heeft hij in 2016 de eerste BAG-benchmark – waaraan tien gemeenten hebben deelgenomen – opgezet en begeleid. In 2017 heeft Ronald gemeenten en het Ministerie van I&M bij elkaar gebracht wat heeft geleid tot overeenstemming over de zelfevaluatie BAG. Verder heeft hij voor het Ministerie van I&M de Catalogus BAG 2018 gereviewd.

 

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Prijs & inhouse mogelijkheden

Omdat DataLand momenteel in een transitiefase zit waarbij zijn opleidingen worden ingebed bij de VNG, worden al de opleidingen momenteel uitsluitend als in house versie aangeboden. Lees hieronder hoe u deze opleiding bij u in house kunt laten verzorgen.

Duur 1 dag
Inhouse mogelijkheden DataLand verzorgt de opleiding bij uw gemeente/organisatie in huis voor maximaal 15 deelnemers op een nader met u af te stemmen datum.

DataLand draagt zorg voor:

 • het inhoudelijke programma van de opleiding;
 • de docent;
 • het opleidingsmateriaal (digitaal);
 • de certificaten.

Uw gemeente/organisatie draagt zorg voor onderstaande activiteiten/faciliteiten en neemt de eventuele kosten hiervan voor haar rekening:

 • de ‘werving’ van deelnemers binnen de eigen gemeente/ organisatie
  (tot een maximum van 15 deelnemers);
 • alle communicatie richting de deelnemers;
 • een geschikte trainingszaal voor 16 personen, voorzien van wifi, beamer, flipover en een geluidsinstallatie;
 • catering en lunch voor alle deelnemers en de docent.
Prijs € 2500,- ex. BTW
Datum            Na inschrijving neemt DataLand contact met u op om een datum af te stemmen
Inschrijven Klik op onderstaande button

 

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg