Het Stelsel van Basisregistraties in gebruik

Het uitgangpunt van het Stelsel van Basisregistraties is dat door eenmalige inwinning en meervoudig gebruik gegevens gemakkelijker en beter worden uitgewisseld en hergebruikt. Dit komt ten goede aan een efficiënte bedrijfsvoering. De mate waarin het Stelsel daadwerkelijk voordelen voor u gaat opleveren, valt of staat echter met succesvolle implementatie ervan in uw gemeente.

 

Algemeen

De tweedaagse opleiding ‘Het Stelsel van Basisregistraties in gebruik’ helpt u om het Stelsel succesvol te implementeren en gebruiken binnen uw gemeente. U leert hoe u het binnengemeentelijke beheer en gebruik organiseert en hoe de stelselrollen binnen de gemeente belegd en met elkaar verbonden kunnen worden. Ook bij de relatie van het Stelsel met de primaire processen en de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening staan we stil. Tot slot wordt met een blik op de gegevenshuishouding als ‘kapitaal van de gemeente’ concreet gemaakt hoe u als gemeente met het Stelsel kosten kunt besparen.

Voor wie is de opleiding?

Deze opleiding is bedoeld voor gemeentelijke medewerkers en managers die verantwoordelijk zijn voor, betrokken bij of werkzaam met het Stelsel. Dit kan zijn vanuit een bepaald informatiedomein (vastgoed, geo-informatie, WOZ), de I&A-hoek, maar ook vanuit het beleidsveld sociale zaken en welzijn of vanuit thema’s als wijkgericht werken, duurzaamheid, integrale dienstverlening of het KCC.

Resultaat van de opleiding

Na het volgen van deze opleiding:

 • heeft u inzicht in het verband tussen het Stelsel, de primaire processen van uw gemeente en de kwaliteit van uw dienstverlening;
 • doorziet u de afhankelijkheden binnen het Stelsel, de noodzakelijke stelselrollen en de wijze waarop u deze kunt organiseren, beleggen en verbinden;
 • kent u de baten en toegevoegde waarde van het Stelsel en de voorwaarden om deze te realiseren;
 • weet u hoe u met het Stelsel kosten kunt besparen;
 • heeft u handvatten om het Stelsel van Basisregistraties binnen uw gemeente succesvol te implementeren.

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Programma

De opleiding duurt 2 dagen. Tijdens de eerste dag wordt ingegaan op het binnengemeentelijk gebruik van het stelsel, de organisatie ervan en de baten van het Stelsel. Op de tweede dag wordt de toegevoegde waarde van het Stelsel bekeken vanuit de primaire processen van de gemeente. Tot slot worden u handvatten aangereikt om binnen uw eigen gemeente aan de slag te gaan. Er worden drie rollen geïntroduceerd die van cruciaal belang zijn voor het succes van het stelsel. Ook worden ervaringen uitgewisseld over het beheer van het stelsel en de problemen waar gemeenten nu tegenaan lopen.

Docenten

De twee opleidingsdagen worden door twee verschillende docenten verzorgd.

Pieter van Teeffelen – DataLand
Pieter van TeeffelenPieter van Teeffelen (1958) is directeur van DataLand en in die hoedanigheid actief betrokken bij de recente discussie over de decentralisatie van overheidstaken, de (regie)rol van gemeenten, de herinrichting van het omgevingsrecht en de standaardisatie en uitwisseling van gegevensbestanden. Hiervoor was Pieter werkzaam bij Research voor Beleid, waar hij verantwoordelijk was voor beleidsonderzoek op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, informatisering en geo-informatie. Ook heeft Pieter gewerkt als landelijk coördinator DURP namens de VNG, hoofd van de afdeling Informatisering bij de gemeente Breda en universitair docent aan de Universiteit Utrecht.

Roland van de Boel – IntActRoland van de Boel
Roland van de Boel (1963) werkt voor IntAct als projectleider / adviseur op het gebied van basisregistraties. Enerzijds adviseert hij
gemeenten om processen goed in te richten rondom het beheer en gebruik van basisregistraties, anderzijds werkt hij ook voor Waterschappen en Omgevingsdiensten op het terrein van informatievoorziening rondom dit thema. Bij DataLand is hij betrokken bij de totstandkoming van KNOOP. Roland heeft een achtergrond als ICT-er en is afgestudeerd op ruimtelijke informatievoorziening. Roland heeft ruim 30 jaar ervaring in de gemeentelijke omgeving.

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Prijs & inhouse mogelijkheden

Omdat DataLand momenteel in een transitiefase zit waarbij zijn opleidingen worden ingebed bij de VNG, worden al de opleidingen momenteel uitsluitend als in house versie aangeboden. Lees hieronder hoe u deze opleiding bij u in house kunt laten verzorgen.

Duur 2 dagen
Inhouse mogelijkheden DataLand verzorgt de opleiding bij uw gemeente/organisatie in huis voor maximaal 15 deelnemers op een nader met u af te stemmen datum.

DataLand draagt zorg voor:

 • het inhoudelijke programma van de opleiding;
 • de docent;
 • het opleidingsmateriaal (digitaal);
 • de certificaten.

Uw gemeente/organisatie draagt zorg voor onderstaande activiteiten/faciliteiten en neemt de eventuele kosten hiervan voor haar rekening:

 • de ‘werving’ van deelnemers binnen de eigen gemeente/ organisatie
  (tot een maximum van 15 deelnemers);
 • alle communicatie richting de deelnemers;
 • een geschikte trainingszaal voor 16 personen, voorzien van wifi, beamer, flipover en een geluidsinstallatie;
 • catering en lunch voor alle deelnemers en de docent.
Prijs € 5000,- ex. BTW
Datum            Na inschrijving neemt DataLand contact met u op om een datum af te stemmen
Inschrijven Klik op onderstaande button

 

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg