Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid

Werkt u op het snijvlak van geo-informatie, bedrijfsvoering en dienstverlening en is het verbinden van geo-ontwikkelingen en ontwikkelingen in de gemeentelijke dienstverlening uw uitdaging? Dan is de opleiding ‘Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid (GIMLO)’ iets voor u.

 

 

 

Algemeen

Tijdens deze tiendaagse opleiding op hbo-niveau staat de vertaling van actuele ontwikkelingen op het gebied van geo-informatie naar de dagelijkse praktijk in uw gemeente centraal. Door het verwerven van kennis en het trainen van vaardigheden, leert u hoe u de coördinatie van geo-informatie binnen uw organisatie op kunt pakken. U wordt u bewust van de vele organisatorische, financiële en bestuurlijke aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van de geo-informatievoorziening. Na afloop van de opleiding bent u in staat de geo-informatievoorziening, zowel procesmatig als inhoudelijk, adequaat te begeleiden en af te stemmen op de gemeentelijke bedrijfsvoering. Doordat u tijdens de opleiding werkt aan een beleids- of projectplan vertaalt u het geleerde direct naar de praktijk van uw gemeente.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is toegesneden op medewerkers en (externe) geo-informatieadviseurs van gemeenten die de coördinatie van geo-informatie binnen de bedrijfsvoeringsprocessen vorm (gaan) geven. Daarnaast zijn medewerkers van provincies, waterschappen en het Rijk, die voor soortgelijke uitdagingen staan, ook van harte welkom. Het instapniveau van de opleiding is hbo werk- en denkniveau.

Resultaat van de opleiding

Na afloop van deze opleiding:

  • bent u in staat de geo-informatie binnen uw gemeente te coördineren;
  • kunt u beleid ontwikkelen, voorstellen initiëren en de bestuurlijke relevantie van geo-informatie aangeven;
  • kunt u actuele ontwikkelingen beoordelen op toepasbaarheid voor uw gemeente;
  • bent u in staat uw eigen gemeente te vertegenwoordigen in overleg met derden;
  • kunt u een geo-informatiebeleidsplan of plan van aanpak schrijven en presenteren.

Wanneer u de opleiding met goed gevolg doorloopt, ontvangt u een hbo-certificaat van de Hogeschool Utrecht.

Opzet van de opleiding

Het opleidingsprogramma van GIMLO is samengesteld door de Hogeschool Utrecht, HAS Hogeschool en DataLand. De opleiding telt tien opleidingsdagen en bestaat uit een zestal modules die een samenhangend geheel vormen. De thema’s samenwerking, kwaliteit, procesmanagement en open data staan centraal. Naast de twee hoofddocenten Marien de Bakker (HAS Hogeschool) en Pieter van Teeffelen (DataLand) worden ervaren docenten van verschillende andere organisaties ingeschakeld voor specifieke programmaonderdelen.

De afronding van de opleiding bestaat uit het schrijven van een scriptie in de vorm van een beleids- of projectplan en een examen in de vorm van een presentatie hierover. Met uw scriptie laat u zien dat u actuele ontwikkelingen en vraagstukken kunt vertalen naar de dagelijkse praktijk in uw gemeente. Wanneer u de opleiding succesvol afsluit, ontvangt u een hbo-certificaat van de Hogeschool Utrecht.

Logoreeks GIMLO 1

Programma

Het tiendaagse opleidingsprogramma van ‘Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid (GIMLO)’ is samengesteld door de Hogeschool Utrecht, HAS Hogeschool en DataLand. De opleiding bestaat uit een zestal modules die een samenhangend geheel vormen, zoals in de tabel hieronder wordt weergegeven.

Modules GIMLO

In onderstaande tabel vindt u het programma per opleidingsdag.
(wijzigingen in het programma voorbehouden).

Opleidingsdag Programma Docent(en)
Dag 1

 

Kennismaking
Aanzet onderzoeksvoorstel
Introductie
Piet Deenen (Hogeschool Utrecht)
Pieter van Teeffelen (DataLand)
Marien de Bakker (HAS Hogeschool)
Dag 2 Organisatie & informatie Marien de Bakker (HAS Hogeschool)
Dag 3

 

Gemeenten in beweging
Vaardigheden:
-projectleiding/ programmamanagement;
– adviesvaardigheden;
– omgaan met weerstanden.
Pieter van Teeffelen (DataLand)
Dag 4 Vaardigheden:
– schrijven;
– presenteren;
– overtuigen en beïnvloeden.
Willeke Dikkerboom (Hogeschool Utrecht)
Dag 5 Presentaties deelnemers
Scriptiebegeleiding
Kosten-baten management
Marien de Bakker (HAS Hogeschool)
Pieter van Teeffelen (DataLand)
Dag 6

 

Kwaliteit
Open Data
Friso Penninga (Geonovum)
Dag 7 Organisatie & informatie Marien de Bakker (HAS Hogeschool)
Dag 8 Procesmanagement
Samenwerking
Bert Gerlofs (Geon)
Dag 9

 

Scriptiebegeleiding
Plenaire presentaties
(o.b.v. vragen/knelpunten deelnemers)
Marien de Bakker (HAS Hogeschool)
Pieter van Teeffelen (DataLand)
Dag 10 Eindpresentaties en beoordeling Marien de Bakker (HAS Hogeschool)
Pieter van Teeffelen (DataLand)
Frans de Vroege (Hogeschool Utrecht)

 

De afronding van de opleiding bestaat uit het schrijven van een scriptie in de vorm van een beleids- of projectplan en een examen in de vorm van een presentatie hierover.  Met uw scriptie laat u zien dat u actuele ontwikkelingen en vraagstukken kunt vertalen naar de dagelijkse praktijk in uw gemeente. Een van de hoofddocenten begeleidt u bij het schrijven van uw scriptie. Wanneer u de opleiding succesvol afsluit, ontvangt u een hbo-certificaat van de Hogeschool Utrecht.

Docenten

Naast de twee hoofddocenten Marien de Bakker (HAS Hogeschool) en Pieter van Teeffelen (DataLand) worden ervaren docenten van verschillende andere organisaties ingeschakeld voor specifieke programmaonderdelen. Wij zoeken de beste docenten, die hun sporen op het betreffende gebied hebben verdiend. Onze docenten hebben niet alleen veel kennis en ervaring, zij kunnen bovendien boeiend over hun vakgebied vertellen.

De examencommissie voor ‘Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid (GIMLO)’ bestaat uit:

  • Marien de Bakker – HAS Hogeschool
  • Pieter van Teeffelen – DataLand
  • Frans de Vroege – Hogeschool Utrecht

Hoofddocenten

Marien de Bakker – HAS Hogeschool

Marien de BakkerOok Marien de Bakker (1958) is als hoofddocent en lid van de examencommissie betrokken bij meerdere opleidingsdagen, waaronder de dag over Organisatie en Informatie en de dagen waarop de scriptie en presentatie centraal staan. Marien is werkzaam bij de HAS Hogeschool als lecturer / projectmanager Geo Media & Design en (inter)nationaal actief op het gebied van duurzaam gebruik en beheer van (geo-)informatie. Hierbij richt hij zich met name op de balans tussen technologie, kennis en vaardigheden en vooral organisatie en management. Voorheen was Marien werkzaam als coördinator ruimtelijke informatiekunde en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Pieter van Teeffelen – DataLand

Pieter van TeeffelenPieter van Teeffelen (1958) is lid van de examencommissie en hoofddocent van deze opleiding. Pieter is directeur van DataLand en in die hoedanigheid actief betrokken bij de recente discussie over de decentralisatie van overheidstaken, de (regie)rol van gemeenten, de herinrichting van het omgevingsrecht en de standaardisatie en uitwisseling van gegevensbestanden. Hiervoor was Pieter werkzaam bij Research voor Beleid, waar hij verantwoordelijk was voor beleidsonderzoek op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, informatisering en geo-informatie. Ook heeft Pieter gewerkt als landelijk coördinator DURP namens de VNG, hoofd van de afdeling Informatisering bij de gemeente Breda en universitair docent aan de Universiteit Utrecht.

Overige docenten

Willeke Dikkerboom – Hogeschool Utrecht

Na haar opleiding aan de Universiteit van Amsterdam, is zij sinds 1990 werkzaam als hoofddocent Communicatieve Vaardigheden bij de Faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool Utrecht. Zij verzorgt o.a. de lessen communicatieve vaardigheden aan de afdeling geodesie. Daarnaast heeft zij presentatie- en communicatietrainingen  gegeven in het  bedrijfsleven. Zij werkt tevens als projectleider voor de Faculteit Natuur en Techniek bij het netwerk U-Talent, een samenwerkingsverband tussen middelbare scholen , de universiteit van Utrecht en de Hogeschool Utrecht. De juiste verbinding van opleiding naar werkveld heeft hierbij haar aandacht.

Bert Gerlofs – Geon

GEONBert Gerlofs (1961) is docent van de opleidingsdag over Procesmanagement en Samenwerking. Bert is directeur van Geon, waar hij vanaf 1992 werkt. Als directeur is Bert verantwoordelijk voor het strategisch en dagelijks management en commerciële zaken. Zijn kennis en ervaring op het gebied van geo-informatie zet hij bij gemeenten in voor beleidsontwikkeling, procesmanagement en organisatieontwikkeling. Als adviseur informatievoorziening en informatiemanager a.i. brengt Bert gemeenten bovendien samen en verbindt hen door de meerwaarde van samenwerking in beeld te brengen. Voordat hij bij Geon aan de slag ging, hield Bert zich bij een gemeentelijk rekencentrum negen jaar bezig met vastgoedinformatie.

Friso Penninga – Geonovum

Friso PenningaFriso Penninga (1978) verzorgt de module Kwaliteit en Open data deze opleiding. Ook als docent van andere DataLand opleidingen is hij vaak betrokken. Hij werkt bij Geonovum als senior adviseur Geo-informatie. Vanuit die rol houdt hij zich o.a. bezig met de doorontwikkeling van PDOK (inclusief het open data portaal PDOK Geodatastore), 3D en BIM. Daarvoor werkte hij ruim 7 jaar bij de gemeente Den Haag aan o.a. de invoering van de BGT, 3D geo-informatie, open data en de voorbereidingen voor de Omgevingswet. Voor zijn overstap naar het gemeentelijke werkveld was Friso als universitair docent Geografische Informatiesystemen verbonden aan de TU Delft en verzorgde hij colleges binnen de opleidingen Geomatics, Civiele Techniek en Technische Bestuurskunde. Dit docentschap volgde op zijn promotie aan de TU Delft op het gebied van 3D geo-informatie.

 

Scripties

Alle scripties van de voorgaande edities van ‘Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid (GIMLO)’ zijn op de Kennisbank van het Gemeentelijk Geo-Beraad geplaatst. De Kennisbank is toegankelijk voor gemeentelijk medewerkers en voor inzage is een eenmalige registratie vereist. VNG-Realisatie beheert de Kennisbank en u kunt hen om autorisatie vragen via ggb@vng.nl.  Bent u niet werkzaam bij een gemeente maar heeft u wel interesse in één of meerdere scripties? Stuur dan een mailtje naar opleidingen@dataland.nl met daarin de titel(s) van de scriptie(s) waarin u geïnteresseerd bent.

2019  
Sjoerd Wiersma Gemeente Westland Common Ground. Om de bijl  te begraven
Hon Keung Lee Gemeente Westland BGT dopt zijn eigen boontjes
Egbert Moll Gemeente Sliedrecht scriptie niet beschikbaar
Arne Peters Gemeente Tynaarlo De schone straat
Jasper Geerse Gemeente Noordwijk BETER. Een onderzoek naar kwaliteitszorg voor de BAG en BGT
Arno van de Weerd Gemeente Haarlem PDCA bij de ENSIA? Een onderzoek bij drie Haarlemse basisregistraties
Tom van Sambeek Gemeentelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten Inwinning in samenhang uit beeldmateriaal voor BAG, WOZ en BGT
Martin Vleut Gemeente Pijnacker-Nootdorp We doen het samen!!
2017  
Kristine Silacerpa Gemeente Leiden Optimalisatie Rioolinspectie proces
Anjo Bogers Gemeente Zundert Beheer openbare ruimte – Van speciaalzaken naar Supermarkt
Pim van de Port Gemeente Roermond Geo, waar ben je?
Joyce Donkers Gemeente Venlo Projectoplevering en nazorgprogramma BGT
Marja Gemser Gemeente Haarlemmermeer Samenwerken aan de kaart!
Han Steijntjes Gemeente Beuningen BAG: taak van gemeente of Munitax (scriptie niet beschikbaar)
Margriet Liemburg Gemeente Veenendaal Sturen met betrouwbare data
Rob Harmelink Gemeente Doetinchem Inzicht in Data; breng uw data in kaart en krijg overzicht en inzicht!
Carmen Paans Gemeente Beuningen Het informatieteam: van gegevensbeheer naar gegevensmanagement
Remco Gaastra Gemeente Den Helder Managen met geo-gegevens!
Wim Bekendam Gemeente Zandvoort Objectief monitoren P beleid
2015  
Gijs van de Steenhoven Gemeente Eindhoven Informatievoorziening verbinden op het gebied van geo-informatie
Leontien Spoelstra Gemeente Groningen Aanbevelingen afdelingsjaarplan Geo-Informatie 2016
Arie Dijkhuis Gemeente Hoogezand-Sappemeer Eén GEO-viewer verbindt de samenwerking
Marijn van der Coevering Gemeente Oss Wat zijn de kerntaken van het team Gegevensbeheer?
Lennard Oppenneer Gemeente Schouwen-Duiveland Geo-informatie als instrument om met het tij mee te gaan
Joris-Jan de Vries Gemeente Haarlem Zelfevaluatie en competentieontwikkeling – Instrument voor het
meten van de competenties
 en competentieontwikkeling
van de zelfevaluator van de basisregistraties
Mariëtte Arntz Gemeente Oss Vergunningen op het internet
Peter Weijer Gemeente Het Bildt BOR gegevensbeheer in het BGT-tijdperk
Michel Graafland Belastingsamenwerking Rivierenland Het samen beheren van de WOZ en de BAG?!
Hubert Dijk Gemeente Apeldoorn Meerwaarde van Geo binnen het stelsel van basisregistraties
Richard van der Veer Gemeente Bergen NH Welk bronhoudersprofiel is het beste voor de Gemeente Bergen-
NH?
 Met een doorkijk naar de ambtelijke fusie Buch
Pieter Boumeester Gemeente Zutphen Ontsluiting en gebruik van geo- en basisgegevens –
Nieuwe techniek voor optimale distributie
 en gebruik
2014
Merel van der Zwaan Gemeente Vlaardingen Informatievoorziening verbinden op het gebied van geo-informatie
Fons van Oosterhout Gemeente Halderberge 3D’s in geo-controle
Wilfred de Ruijter Gemeente Heerhugowaard Onderzoek naar de aanschaf van software en het voorkomen van risico’s  in Heerhugowaard
Bert Hulst Gemeente Amsterdam Onderzoek datawarehouse voor rapportage grond en vastgoed
Willem Jongkind NVWA (Ministerie I&M) Implementatiestrategie geo-informatie bij business intelligence
Imke van Maaren Gemeente ‘s-Hertogenbosch Impactanalyse van een terugmeldfaciliteit op internet voor de BGT
Kevin van Campenhout Gemeente Hulst Kiest de gemeente Hulst voor centraal of decentraal gegevensbeheer?
Wilfred Schoo Gemeente Leeuwarden Van een stel naar het stelsel – grip op het stelsel van basisregistraties
Rowalt Kannekens BAR-organisatie Adviesnotitie basisregistraties op orde bij de BAR (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)
Martijn Maas Gemeente Bergeijk Voorstel Dienst Open data SSC De Kempen
Judith Janssen Waterschap Rijn en IJssel Voorstel directieteam formatie gegevensbeheer
Marijke ter Steege Gemeente Stadskanaal Memo ontwikkelingen team geo-informatie gemeente Stadskanaal
Jeroen van der Velde Syntrophos Notitie ondersteuning rampenbestrijding met het gebruik van geo-informatie Synthrophos
John ter Haar Gemeente Maasdriel Directievoorstel financieel borgen werkproces basiskaart Bommelerwaard Maasdriel
Hiels Oving Gemeente Reimerswaal Geografische mogelijkheden ten bate van de transitie Jeugdzorg Reimerswaal
Erwin van Leiden Synthrophos Voorstel invulling functies stelselregisseur en gegevensmakelaar deelnemers Syntrophos
2013
Patrick Schmidt Gemeente Rotterdam Wat is de toegevoegde waarde van de Rotterdamse Leidingverzamelkaart in WION processen?
Marja Groothuizen Gemeente Rotterdam De risico’s van de risicokaart
Erik Jan Bleijerveld Gemeente Zeist Portaal voor de jeugdzorg
Dick Dijkhuizen Gemeente Bunschoten Mutatiesignalering BAG en WOZ
Maarten Berkhout Gemeente Midden-Delfland Geo-projecten in Midden-Delfland – samenhang, voortgang en verankering
Terence van Ham Gemeente Bunschoten Beheer BOR en BGT; apart of samen?
Antoine Gribnau Gemeente Den Haag Hoe zoekt een gebruiker GEO Informatie?
Erik Jongen SSC De Kempen GEO Informatievoorziening BOR binnen de Kempengemeenten
Bram Verbong Gemeente Peel en Maas De burger in beeld
2012
Martijn Maas Gemeente Bergeijk Gebruik van ruimtelijke informatie in de bedrijfsvoering van gemeente Bergeijk
Hans Menting Gemeente Laarbeek Met de BGT de processen stroomlijnen voor het beheer van de openbare ruimte
Jos Robbertsen GBRD De invoering van de BGT als katalysator voor verandering van werkprocessen
Erwin van Leiden Syntrophos Stip aan de horizon – Advies voor de organisatorische borging van het stelsel van basisregistraties
Gert Elst Gemeente Roosendaal What’s cooking in 2020? – Geo-informatie op het menu in de overheidskeuken

Prijs & Data

Duur 10 opleidingsdagen en 80 uur zelfstudie voor het voorbereiden van de lesdagen en het opstellen van uw scriptie (een beleids- of projectplan).
Locatie en data Momenteel is er geen editie ingepland van deze opleiding.
Wilt u worden geïnformeerd zodra een nieuwe editie bekend is? Laat uw gegevens achter op het contactformulier opleidingen of bel naar 088-32 82 000.
Lestijden 9.30 – 16.30 uur
Kosten € 3750,- (exclusief btw), inclusief studiemateriaal, koffie/thee, lunch

 

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg