De BAG de baas

Het beheer van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) kent vele invalshoeken. Hoewel gemeenten de organisatorische inbedding naar eigen inzicht kunnen regelen, zijn de disciplines geo-informatie, belastingen, vergunningverlening, handhaving en informatiebeheer vaak nauw betrokken bij het beheer. De BAG-beheerder is in dit samenspel de spin in het web. Het beheer van de BAG vraagt niet alleen om kennis van de BAG-applicatie en van de objectenafbakening, maar ook om kennis van en inzicht in de werking van de BAG-processen, de kwaliteitseisen die gelden en de levering aan de Landelijke Voorziening.

 

Algemeen

Tijdens deze driedaagse opleiding worden de belangrijkste elementen van de BAG, zoals de objectafbakening, de werking van de BAG-processen en het kwaliteitsbeheer uitgebreid behandeld. Door deelname aan deze opleiding leert u al het noodzakelijke voor een succesvol beheer van de BAG.

Voor wie is de opleiding?

De opleiding is geschikt voor zowel beginnende BAG-beheerders als voor de meer ervaren BAG-beheerders die zich (alsnog) gedegen willen verdiepen in alle aspecten van de BAG. We behandelen namelijk zowel de basisbeginselen als de meer complexe situaties uit de praktijk. Nieuwe beheerders die nog weinig tot geen kennis van de BAG hebben, wordt aangeraden om eerst de eendaagse kennismakingsopleiding ‘De BAG in een dag’ te volgen. Tijdens deze dag staan de basisbeginselen van de BAG centraal, waardoor de deelnemer gemakkelijker kan aanhaken bij ‘De BAG de baas’.

Resultaat van de opleiding

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om:

 • relevante documentatie over de BAG van het Ministerie, het Kadaster en het BAG-BAO te vinden en te gebruiken;
 • BAG-objecten te herkennen, te benoemen en af te bakenen;
 • de ‘lastige gevallen’ binnen uw gemeente te herkennen en te verwerken in uw registratie;
 • de attribuutinformatie op de juiste wijze in te voeren;
 • uw rol in het beheerproces adequaat te vervullen;
 • vanuit uw rol als BAG-beheerder de kwaliteit van de registratie proactief te bewaken en te verbeteren.

 

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Programma

Deze driedaagse opleiding is zo opgezet dat de belangrijke elementen van de BAG, zoals de objectafbakening, de werking van de BAG-processen en het kwaliteitsbeheer, aan bod komen. Iedere dag staat een ander element centraal. Zo kijken we op de eerste dag samen naar het BAG-objectenhandboek en oefenen we met de objectafbakening en de levenscyclus van objecten. Aan het eind van de dag staan we stil bij de BAG geometrie en de relatie met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). De tweede dag staat in het teken van BAG-processen, waaronder ook het terugmelden en de correcties. In de middag leert u over de keuzes die u kunt maken en het opstellen van brondocumenten. Op de derde dag staan tot slot de kwaliteit van de BAG en de relatie met andere registraties centraal.

Gedurende de gehele opleiding is er ruimte voor het inbrengen van eigen praktijkcases en probleemgevallen. Om het geleerde in de praktijk te brengen, en ter voorbereiding van de volgende lesdag, worden er aan het eind van de eerste en tweede dag huiswerkopdrachten gegeven.

Docent

Martijn Neijenhuis – Geon
Martijn NeijenhuisMartijn Neijenhuis is senior adviseur bij Geo. In die rol helpt hij vooral gemeentelijke organisaties bij het verbeteren van hun processen met behulp van geo-informatie. Martijn beschikt over een ruime kennis en ervaring op het gebied van informatiemanagement, basisregistraties en van de BAG in het bijzonder. Hij was voor enkele gemeenten projectleider voor de opbouw van de BAG. Ook was hij als BAG-expert namens het Ministerie van VROM/I&M direct betrokken bij de introductie van de BAG bij gemeenten. Vanaf die tijd was het overdragen van kennis op het gebied van de BAG in de vorm van opleiding en workshops onderdeel van zijn werk. Nog steeds is Martijn als projectleider betrokken bij verbetertrajecten voor de BAG binnen gemeenten.

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Prijs & inhouse mogelijkheden

Omdat DataLand momenteel in een transitiefase zit waarbij zijn opleidingen worden ingebed bij de VNG, worden al de opleidingen momenteel uitsluitend als in house versie aangeboden. Lees hieronder hoe u deze opleiding bij u in house kunt laten verzorgen.

Duur 3 dagen
Inhouse mogelijkheden DataLand verzorgt de opleiding bij uw gemeente/organisatie in huis voor maximaal 15 deelnemers op een nader met u af te stemmen datum.

DataLand draagt zorg voor:

 • het inhoudelijke programma van de opleiding;
 • de docent;
 • het opleidingsmateriaal (digitaal);
 • de certificaten.

Uw gemeente/organisatie draagt zorg voor onderstaande activiteiten/faciliteiten en neemt de eventuele kosten hiervan voor haar rekening:

 • de ‘werving’ van deelnemers binnen de eigen gemeente/ organisatie
  (tot een maximum van 15 deelnemers);
 • alle communicatie richting de deelnemers;
 • een geschikte trainingszaal voor 16 personen, voorzien van wifi, beamer, flipover en een geluidsinstallatie;
 • catering en lunch voor alle deelnemers en de docent.
Prijs € 7500,- ex. BTW
Datum            Na inschrijving neemt DataLand contact met u op om een datum af te stemmen
Inschrijven Klik op onderstaande button

 

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg