De BAG van goed naar beter

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe Wet BAG (ook wel bekend als BAG 2.0) van kracht. De opleiding ‘De BAG van goed naar beter’ geeft gemeenten inzicht in alle wijzigingen, of het nu gaat om de objectafbakening, attribuutinformatie, brondocumenten of de zelfevaluatie. Aan het einde van de dag weet elke deelnemer wat hem te wachten staat en wat hij in zijn eigen organisatie moet regelen.

 

Algemeen

De Wet BAG uit 2009 is enkele jaren geleden geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat de Basisregistraties Adressen en Gebouwen grotendeels voldoet aan de doelstellingen, maar dat er op onderdelen nog verbetering mogelijk is. De aanbevelingen die op de evaluatie volgden hebben geleid tot een wetswijziging die op 1 juli 2018 in werking is getreden. De wijziging (ook wel bekend als BAG 2.0)  treft vooral gemeenten die immers als bronhouders aan de lat staan. In deze training komen alle veranderingen aan bod zoals de objectafbakening, een gewijzigd informatiemodel, pand- en verblijfsobjectstatussen, een andere onderzoeksaanduiding, behoud van de identificatie bij mutaties in de openbare ruimte en bij woonplaatsen, andere regels ten aanzien van brondocumenten en een gewijzigde controlesystematiek. Ook wordt ingegaan op de overgangsregelingen zodat duidelijk wordt welke wijzigingen op welk moment moeten zijn uitgevoerd. Enkele oefeningen maken deel uit van de opleiding, zodat de opgedane kennis meteen in de praktijk kan worden gebracht.

Voor wie is de opleiding

De opleiding is bedoeld voor BAG-beheerders die verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van hun BAG-registratie en willen weten welke veranderingen er als gevolg van de wijzigingswet op hen afkomen. Ook andere medewerkers die een rol hebben in het bijhouden of gebruiken van de BAG (vergunningverleners, handhavers, beheerders van afnemende registraties als WOZ, BRP en BGT, medewerkers DIV, ICT en anderen) en die willen weten wat de veranderingen inhouden, zijn van harte welkom.

Resultaat van de opleiding

Na het volgen van deze opleiding:

 • kunt u de inhoud van de Wet BAG, besluit BAG en regeling BAG beoordelen op de gevolgen voor de BAG in uw organisatie;
 • kent u de wijzigingen in het informatiemodel BAG;
 • weet u hoe u de gewijzigde beslisboom kunt gebruiken voor het afbakenen van panden en verblijfsobjecten;
 • weet u welke attribuutinformatie over de objecten in de registratie moet worden opgenomen;
 • kent u de regels ten aanzien van brondocumenten die in het register moeten worden opgenomen;
 • kent u de overgangsregelingen als gevolg van de wetswijziging en weet u op welk moment eventuele wijzigingen in de gemeentelijke BAG-registratie moeten zijn doorgevoerd;
 • kent u de veranderende controlesystematiek en weet u hoe u zich via de zelfevaluatie moet verantwoorden;
 • weet u relevante documentatie over de BAG te vinden en te gebruiken.

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Programma

In een dag worden alle veranderingen als gevolg van de Wijzigingswet BAG doorgenomen. De gemeente is hierna in staat om de relevantie van de wetswijziging op de eigen organisatie in beeld te brengen en maatregelen te nemen om de registratie in lijn te brengen met de wettelijke bepalingen.

Docent

Ronald Bokhove – DataLand

Ronald Bokhove (1966) is medewerker gegevensmanagement bij DataLand. Na zijn hts-studie Kartografie heeft hij 20 jaar bij gemeenten gewerkt als projectleider en coördinator geo-informatiRonald Bokhovee. Als BAG-expert is hij namens het Ministerie van VROM/I&M direct betrokken geweest bij de introductie van de BAG bij gemeenten. Daarnaast heeft hij BAG-cursussen verzorgd voor de VNG. Voor DataLand voert hij BAG-proefinspecties bij gemeenten uit en heeft hij in 2016 de eerste BAG-benchmark – waaraan tien gemeenten hebben deelgenomen – opgezet en begeleid. In 2017 heeft Ronald gemeenten en het Ministerie van I&M bij elkaar gebracht wat heeft geleid tot overeenstemming over de zelfevaluatie BAG. Verder heeft hij voor het Ministerie van I&M de Catalogus BAG 2018 gereviewd.

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Prijs & inhouse mogelijkheden

Omdat DataLand momenteel in een transitiefase zit waarbij zijn opleidingen worden ingebed bij de VNG, worden al de opleidingen momenteel uitsluitend als in house versie aangeboden. Lees hieronder hoe u deze opleiding bij u in house kunt laten verzorgen.

Duur 1 dag
Inhouse mogelijkheden DataLand verzorgt de opleiding bij uw gemeente/organisatie in huis voor maximaal 15 deelnemers op een nader met u af te stemmen datum.

DataLand draagt zorg voor:

 • het inhoudelijke programma van de opleiding;
 • de docent;
 • het opleidingsmateriaal (digitaal);
 • de certificaten.

Uw gemeente/organisatie draagt zorg voor onderstaande activiteiten/faciliteiten en neemt de eventuele kosten hiervan voor haar rekening:

 • de ‘werving’ van deelnemers binnen de eigen gemeente/ organisatie
  (tot een maximum van 15 deelnemers);
 • alle communicatie richting de deelnemers;
 • een geschikte trainingszaal voor 16 personen, voorzien van wifi, beamer, flipover en een geluidsinstallatie;
 • catering en lunch voor alle deelnemers en de docent.
Prijs € 2500,- ex. BTW
Datum            Na inschrijving neemt DataLand contact met u op om een datum af te stemmen
Inschrijven Klik op onderstaande button

 

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg