BAG&WOZ: samen sterker!

‘Eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik’ is een belangrijk uitgangspunt binnen het Stelsel van Basisregistraties. Om die reden moeten, waar mogelijk, gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) aan die uit de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) worden gerelateerd.

 

 

Algemeen

De lokale belastingen van gemeenten, gemeentelijke belastingsamenwerkingsverbanden  en waterschappen zijn afhankelijk van verschillende basisregistraties waaronder de BAG en de WOZ. Om de relatie tussen de WOZ en de BAG aan te kunnen brengen, is kennis nodig van beide administraties. Deze eendaagse opleiding helpt u hiermee op weg

De opleiding gaat over de relaties tussen de verschillende basisregistraties en wordt toegelicht met praktijkvoorbeelden. De WOZ-administratie wordt uitgelegd vanuit het perspectief van de BAG, waardoor BAG-medewerkers inzage krijgen in de WOZ. Maar ook wordt de BAG uitgelegd vanuit een WOZ-perspectief. Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen? Waarmee kun je elkaar versterken of voor welke werkzaamheden zijn echt te verschillend? Samenwerken moet leiden tot een Win-Win situatie, en dat is ook mogelijk. En hoe kun je zo goed mogelijk werkprocessen in beide administraties op elkaar aan laten sluiten om dubbel werk te voorkomen? Actuele ontwikkelingen zoals over BAG 2.0  en LV-WOZ worden ook behandeld.

Voor wie is de opleiding

De opleiding is opgezet voor alle betrokkenen bij de BAG- en WOZ- afdelingen bij gemeenten, of samenwerkingsverbanden. Mensen belast met gegevens verzameling en gegevens verwerking zullen de praktijk voorbeelden herkennen. Gegevensbeheerders en (proces- ) coördinatoren krijgen inzichten hoe zij de gegevensstroom en werkprocessen kunnen verbeteren. Door de toelichting op de voorbeelden krijgt men meer inzicht in elkaars positie en problematiek. Het is niet nodig om al (veel) voorkennis te hebben van basisregistraties.

Resultaat van de opleiding

Na het volgen van deze opleiding weet u:

 • de relatie tussen de BAG en de WOZ en dat terugmelden op de BAG en WOZ verplicht is;
 • wat de belangrijkste afbakeningsregels voor woningen en niet-woningen zijn;
 • deze afbakeningsregels in de praktijk toe te passen;
 • de betekenis van onderdelen in de WOZ;
 • op welke wijze objecten en objectkenmerken in de WOZ en de BAG met elkaar overeenstemmen en van elkaar verschillen;
 • dat datagegevenssets afhankelijk zijn van de taxatiemethoden;
 • hoe u deze van elkaar kunt onderscheiden;
 • hoe de verschillende oppervlaktenormen zijn opgebouwd;
 • hoe het attribuut ‘bouwjaar’ in de WOZ wordt opgenomen;
 • hoe met het begrip ‘adres’ wordt omgegaan in de WOZ;
 • hoe de WOZ zich verhoudt tot andere registraties in het Stelsel.
 • hoe de BAG zich verhoudt tot andere registraties in het Stelsel.

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Programma

In de ochtend wordt theorie van BAG en WOZ registratie in stappen uitgelegd. Met voorbeelden worden verschillen en overeenkomsten uitgebreid toegelicht. De lesstof wordt met enkele oefeningen aangevuld. In de middag worden niet-woningen behandeld die veel complexer kunnen zijn.  Er wordt ingegaan op attribuutverschillen tussen WOZ en BAG (onder meer oppervlakte en gebruik) en worden WOZ-ontwikkelingen in perspectief gezet.

Docent

Skitz Fijan – Gemeente Zoetermeer

Skitz Fijan is sinds 2016 werkzaam bij afdeling vastgoedinformatie en taxatie bij de gemeente Den Haag en ook secretaris van het LVLB (WOZ) Taxatie Overleg. Skitz heeft ook in Zoetermeer, Amsterdam, Heemstede en Ermelo gewerkt. Skitz is een enthousiaste teamspeler en deelt graag zijn ervaring. Hij illustreert actuele problemen en oplossingen met voorbeelden uit de praktijk.

.

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Prijs & inhouse mogelijkheden

Omdat DataLand momenteel in een transitiefase zit waarbij zijn opleidingen worden ingebed bij de VNG, worden al de opleidingen momenteel uitsluitend als in house versie aangeboden. Lees hieronder hoe u deze opleiding bij u in house kunt laten verzorgen.

Duur 1 dag
Inhouse mogelijkheden DataLand verzorgt de opleiding bij uw gemeente/organisatie in huis voor maximaal 15 deelnemers op een nader met u af te stemmen datum.

DataLand draagt zorg voor:

 • het inhoudelijke programma van de opleiding;
 • de docent;
 • het opleidingsmateriaal (digitaal);
 • de certificaten.

Uw gemeente/organisatie draagt zorg voor onderstaande activiteiten/faciliteiten en neemt de eventuele kosten hiervan voor haar rekening:

 • de ‘werving’ van deelnemers binnen de eigen gemeente/ organisatie
  (tot een maximum van 15 deelnemers);
 • alle communicatie richting de deelnemers;
 • een geschikte trainingszaal voor 16 personen, voorzien van wifi, beamer, flipover en een geluidsinstallatie;
 • catering en lunch voor alle deelnemers en de docent.
Prijs € 2500,- ex. BTW
Datum            Na inschrijving neemt DataLand contact met u op om een datum af te stemmen
Inschrijven Klik op onderstaande button

 

Ja, wij willen deze opleiding op locatie laten verzorgen!

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg