Webservices

De gegevens uit KNOOP kunnen op diverse manieren ontsloten worden. Met webservices (API’s) is het mogelijk om de data te raadplegen middels de bestaande, eigen viewer, zonder dat de gegevens lokaal opgeslagen hoeven worden.

 

Algemeen

DataLand heeft medio 2018 het aanbod aan webservices fors uitgebreid. Naast een set gegevens uit de BAG, HR en BRK die al oproepbaar waren met JSON/REST, zijn nu ook gegevens uit de BRK, HR en de WOZ te tonen met WMS en WFS-webservices. Dit betekent dat een uitgebreide set aan veelgebruikte gegevens over objecten getoond kunnen worden in (geo)viewers, zonder dat de gegevens lokaal opgeslagen hoeven te worden. Voor overheidsorganisaties die de ontsluiting van basisregistraties via KNOOP laten lopen, kunnen meer gegevens getoond worden dan nu beschikbaar zijn via openbare bronnen. Zo kan uit de BRK bijvoorbeeld een eigendommenkaart getoond worden waarmee eigendommen van gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en provincies in verschillende kleuren worden weergegeven.

Uit het Handelsregister worden ondernemingen getoond. Dit kunnen vestigingen zijn en inschrijvingen. Ondernemingen  met een niet-authentiek adres worden herkenbaar weergegeven.

KNOOP webservices is werkend voor meerdere viewers, te weten: ArcGIS, Kaartviewer, Vertex Portaal en het open source informatiesysteem QGIS.

De voordelen op een rij:

  • Werken met eigen, vertrouwde viewer.
  • Geen lokale opslag meer nodig (minder koppelvlakken te onderhouden, minder kosten).
  • Een aantal webservices zijn niet te raadplegen bij de bronhouder zelf.

Ik wil meer weten over KNOOP!

Voor ontwikkelaars

DataLand stimuleert het raadplegen van de KNOOP-data met een eigen applicatie. Gebruikers en aanbieders van (geo)viewers zijn van harte uitgenodigd om geheel vrijblijvend een testdataset te bevragen. Stuur een mail aan knoop@dataland.nl en wij voorzien uw van inlognaam en wachtwoord. Dan ontvangt u tevens een overzicht van de beschikbare gegevens en zoekingangen.

Ik wil meer weten over KNOOP!