Terugmeldingen & kwaliteitssignalen

Via KNOOP is het mogelijk om terugmeldingen te doen via het portaal en het is mogelijk om kwaliteitsrapportages te ontvangen.

 

Terugmeldingen

Voor basisregistraties is het verplicht om melding te maken van vermeende fouten in de brongegevens. Dit zogenaamde terugmelden heeft als doel om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, echter is de manier van terugmelden per basisregistratie verschillend. Dit werkt drempelverhogend voor medewerkers om daadwerkelijk ook de terugmelding te registeren.

DataLand kent twee oplossingen voor terugmelden.

Terugmelden ‘Light’

Met de KNOOP-voorziening ‘terugmelden light’ kunnen alle gebruikers bij twijfel over de juistheid van een brongegeven vanuit de viewer een melding insturen. Deze meldingen worden centraal verzameld binnen de organisatie en kunnen vervolgens doorgezet worden naar de betrokken bronhouder. Deze manier van input verzamelen via één kanaal maakt het (verplichte!) terugmelden een stuk gemakkelijker en laagdrempeliger. Terugmelden ‘light’ zit standaard in de KNOOP viewer.

Beheermodule terugmelden

Met de beheermodule in KNOOP kunt u ook vanuit de viewer een melding insturen. Op basis van slimme algoritmes kunnen wij de verdere afhandeling automatiseren. De terugmelding gaat dan direct of via Digimelding naar de juiste externe bronhouder. De terugmeldingen worden overzichtelijk gepresenteerd in een beheer-dashboard waardoor u inzicht heeft in het aantal meldingen en de voortgang op de meldingen. Ook kunt u vanuit dit dashboard de melder op de hoogte houden van het resultaat.

 

Met Terugmelden heeft u een middel om bij twijfel aan de juistheid van een gegeven dit te melden bij de bron. U verbetert hierdoor de kwaliteit van uw dienstverlening. Burgers en bedrijven, maar ook uw eigen medewerkers, worden minder vaak geconfronteerd met frustrerende en onnodige fouten. U bespaart bovendien tijd en geld doordat de kwaliteit van uw eigen proces beter wordt.

Ik wil meer weten over KNOOP!

Kwaliteitssignalen

Via KNOOP is het mogelijk om kwaliteitsrapportages te ontvangen. Er worden twee soorten kwaliteitsrapporten aangeboden: Kwaliteitsrapport WOZ en een Kwaliteitsrapport WOZ-BAG. In deze rapporten analyseert KNOOP de adresgerelateerde gegevens op fouten en mogelijke onjuistheden. Met deze bevindingen kunt u de kwaliteit van de registraties verbeteren. Voor bijna alle gemeenten zijn deze vergelijking al gedaan. Neem contact met ons op indien u vragen heeft over de beschikbaarheid van BAG-WOZ vergelijkingen voor uw organisatie.

Voor meer informatie zie: http://dataland.nl/onze-diensten/benchmark-overige/#tab2

Ik wil meer weten over KNOOP!

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Anderen over de WOZ-detailgegevens
Skitz Fijan, gemeente Den Haag: ‘Als gemeente moet je zorgen dat jij niet de witte vlek op de kaart bent
Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg