Portaal / viewer

Het KNOOP-portaal biedt eenvoudige en laagdrempelige toegang tot de objectgegevens in uw regio. Het portaal is gemakkelijk in gebruik en biedt meerdere zoekingangen.

 

Portaal/viewer

De voordelen op een rij:

  • Het portaal is modulair opgebouwd. Dit betekent dat u het portaal op de door u gewenste werkplekken kunt gebruiken.
  • Het portaal is ‘flexible by design’; het is mogelijk om een ‘eigen’ omgeving te creëren binnen het portaal.
  • De gegevens binnen het KNOOP-portaal zijn up-to-date en het is mogelijk om meerdere basisregistraties tegelijkertijd te bevragen.
  • Het portaal biedt meerdere zoekingangen, u kunt vanzelfsprekend zoeken op adres, maar ook op WOZ-objectnummer, kvk-nummer, BAG-ID, etc.
  • Het portaal kan worden ingericht met aanvullende bronnen, zoals kaarten van PDOK, omgevingsplannen, eigen luchtfoto’s etc.
  • Het portaal is ‘AVG-proof’: per medewerker kan een toegangsprofiel met bijbehorende rechten worden ingesteld.
  • Het is mogelijk om een terugmeldmodule in het portaal te integreren. Medewerkers kunnen op die manier via één portaal de terugmeldingen doen in plaats van via diverse ingangen. Dit maakt het (verplichte!) terugmelden eenvoudig en laagdrempelig. Uiteindelijk heeft dit natuurlijk ook een positief effect op de kwaliteit van de gegevens.
  • Het portaal kan worden uitgebreid met kwaliteitssignaleringen en rapporten over basisregistraties.

Bekijk hier een demo van het portaal:

Ik wil meer weten over KNOOP!