KNOOP WOZ

KNOOP WOZ toont niet alleen de WOZ-waarde, maar biedt aanvullende gegevens die niet in de Landelijke Voorzieningen (LV) opgenomen zijn.

 

Algemeen

De WOZ-waarde van objecten wordt door diverse overheden en met verschillende doeleinden gebruikt. KNOOP-WOZ toont naast de WOZ-waarde ook zogenaamde ‘plus-informatie’ die niet standaard inbegrepen is in de LV. Bovendien kan de WOZ-waarde worden getoond in samenhang met andere basisregistratie(s), zodat snel een volledig beeld van een object kan worden gevormd.

KNOOP-WOZ kan worden ontsloten via het KNOOP-portaal, webservices, extracten en berichtenverkeer.

Via het portaal worden in ieder geval de volgende gegevens getoond:

  • WOZ waarde
  • Waardepeildatum
  • beschrijving gebruik/bestemming
  • WOZ-objectnummer
  • gegevens over WOZ deelobjecten
  • gegevens uit de BAG; zoals o.a. pandidentificatie, verblijfsobject, status, bouwjaar, gebruiksdoel.

In het portaal worden ook panelen getoond die betrekking hebben op de Basisregistratie Kadaster (BRK) en het Handelsregister (HR).

Ik wil meer weten over KNOOP!

Deelnemen

Als u wilt deelnemen aan KNOOP-WOZ en informatie uit de Basisregistratie WOZ wilt afnemen, dan zijn er drie stappen:

  • Neem contact met ons op voor informatie op maat en het deelnameformulier.
  • U vult het deelnameformulier in, ondertekent deze en stuurt deze retour aan DataLand.
  • Na ontvangst nemen wij met u contact op aangaande de gewenste autorisaties.

Ik wil meer weten over KNOOP!

Demo

Een kijkje nemen in KNOOP? Dat kan met een gratis demo-account! Met dit account hebt u gedurende 2 weken toegang tot het KNOOP-portaal. Een demo-account is geheel vrijblijvend.

Klik hier voor meer informatie over het demo-account.

Ik wil meer weten over KNOOP!