KNOOP HR

KNOOP HR vereenvoudigt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden het binnenhalen van gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Tot het moment dat de gegevens via DigiLevering beschikbaar komen, werken we met een ‘workaround’ waarmee de actuele gegevens door KNOOP worden omgezet naar de gemeentelijke standaarden.

 

Algemeen

Gegevens van bedrijven en instellingen zijn voor veel gemeenten en (gemeentelijke) samenwerkingsverbanden van groot belang. Ze worden gebruikt voor bijv. het stimuleren van de werkgelegenheid, het organiseren van een bedrijvenmarkt of voor het afgeven van een omgevingsvergunning. Het Handelsregister (HR) van de Kamer van Koophandel maakt deel uit van het Stelsel van Basisregistraties en is dé bron van deze informatie. KNOOP HR vereenvoudigt het binnenhalen van deze gegevens. Het knooppunt maakt hierbij gebruik van de Stelselvoorzieningen.

Om lokaal over alle gewenste actuele HR-gegevens te kunnen beschikken, is een combinatie van KvK-producten nodig: het mutatie-abonnement en de online bevragingsmogelijkheid (HR Dataservices Vestiging en Inschrijving). KNOOP HR is een combinatie van deze twee producten, waarbij de bevragingen namens de afnemer worden uitgevoerd. U ontvangt de data in StUF-BG-formaat. zodat de verkregen informatie direct intern verwerkt en gebruikt kan worden

Voordelen KNOOP HR:

 • U ontvangt automatisch alle mutaties van HR-gegevens, waardoor u de mutatiebestanden van de Kamer van Koophandel niet meer handmatig hoeft te verwerken.
 • Naast een automatische berichtenstroom kunt u het HR naar wens raadplegen via het portaal en webservices (WMS/WFS). Het lokaal opslaan van gegevens uit het HR is dus niet nodig.
 • De gegevens worden in StUF-BG formaat geleverd, waardoor er geen vertaalslag van StUF-HR naar StUF-BG nodig is.
 • De gegevens kunnen worden opgeslagen in het gegevensmagazijn en/of direct worden doorgeleverd aan backoffice-applicaties.
 • Wijzigingen in de StUF-HR standaard worden door DataLand verwerkt in het berichtenverkeer.
 • Bij het beschikbaar komen van Digilevering wordt deze methode van mutatiesignalering opgenomen.
 • Uw HR-gegevens kunnen bevraagd worden op basis van naam of adres.

Ik wil meer weten over KNOOP!

Deelnemen

Als u wilt deelnemen aan KNOOP HR en informatie uit het Handelsregister wilt afnemen, dan zijn er een aantal te nemen stappen:

 • Neem contact met ons op voor informatie op maat en het deelnameformulier.
 • U vult het deelnameformulier in, ondertekent deze en stuurt deze retour aan DataLand.
 • Na ontvangst, sturen wij u een verwerkersdoor ons ondertekende gebruikersovereenkomst. In deze overeenkomst komen wij met u overeen dat wij uw gegevens enkel en alleen voor de afgesproken doeleinden gebruiken.
 • U draagt zorgt voor een abonnement op de  mutatiebestanden van de Kamer van Koophandel en het product Handelsregister Dataservice afneemt van de Kamer van Koophandel. Hiermee worden de actuele gegevens uit het Handelsregister opgehaald.

Ik wil meer weten over KNOOP!

Demo

Een kijkje nemen in KNOOP? Dat kan met een gratis demo-account! Met dit account hebt u gedurende 2 weken toegang tot het KNOOP-portaal. Een demo-account is geheel vrijblijvend.

Klik hier voor meer informatie over het demo-account.

Ik wil meer weten over KNOOP!