Extracten en berichten

De gegevens uit KNOOP kunnen naast via webservices of het KNOOP-portaal ook worden geleverd via extracten of periodiek berichtenverkeer.

 

Extracten

De gegevens uit het Handelsregister, BAG en de WOZ (inclusief plusgegevens) zijn beschikbaar als extractlevering.  U hebt daarbij de keuze uit meerdere (selectie)mogelijkheden en extractformaten om de data uit KNOOP van uw gebied te ontsluiten.

Voordelen extracten:

  • De gegevens kunnen lokaal worden opgeslagen
  • Met de gegevens kunnen bijvoorbeeld trendanalyses of kwaliteitsvergelijkingen uitgevoerd worden

Ik wil meer weten over KNOOP!

Berichtenverkeer

De gegevens uit het Handelsregister kunnen ook worden ontsloten via berichtenverkeer. De gegevens worden aangeleverd in StUF-BG-formaat. Dit  heeft als voordeel dat er geen vertaalslag meer hoeft te worden gemaakt en de verkregen informatie direct intern verwerkt en gebruikt kan worden.

Andere voordelen van het berichtenverkeer:

  • U ontvangt automatisch alle mutaties van HR-gegevens, waardoor u de mutatiebestanden van de Kamer van Koophandel niet meer handmatig hoeft te verwerken.
  • De gegevens kunnen RSGB-conform worden opgeslagen in het gegevensmagazijn en/of direct worden doorgeleverd aan backoffice-applicaties.
  • Wijzigingen in de StUF-HR standaard worden met KNOOP direct verwerkt in het berichtenverkeer.
  • Bij het beschikbaar komen Digilevering wordt deze methode van mutatiesignalering opgenomen.
  • U bespaart kosten doordat er minder koppelvlakken ingericht en onderhouden te hoeven worden.

Ik wil meer weten over KNOOP!