GGB

Per 1 juli 2019 worden het secretariaat en beheer van de kennisbank van het GGB uitgevoerd door VNG-Realisatie. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat via Ben Roetgerink (ggb@vng.nl).

Het Gemeentelijk Geo-Beraad, kortweg het GGB, is het intergemeentelijk en interbestuurlijk kennisplatform op het gebied van vastgoed-, WOZ- en geo-informatie. In 2011 hebben de VNG, DataLand en gemeenten het GGB opgericht om (geo-)managers van gemeenten de gelegenheid te geven invloed uit te oefenen op de ontwikkelingen en beleidsvoornemens op het gebied van vastgoed-, WOZ- en geo-informatie en gemeentelijke bestuurders te ondersteunen bij het komen tot een gezamenlijk advies op dit gebied. De doelstellingen van het GGB zijn dan ook:

  1. Optimale kennisinteractie en standpuntbepaling tussen VNG en gemeenten;
  2. Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen;
  3. Verzorgen van actuele communicatie.

 

Overleggen

Per 1 juli 2019 worden het secretariaat en beheer van de kennisbank van het GGB uitgevoerd door VNG-Realisatie. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat via Ben Roetgerink (ggb@vng.nl).

Het GGB kent drie overlegvormen:

1. Regio-bijeenkomsten

Aan de basis van het GGB staan gemeenten van de vier regio’s Noord, Oost, Zuid en West. Iedere regio heeft één of meerdere gemeentelijke regiocoördinatoren die invulling geven aan de organisatie van het GGB in hun regio en de schakel vormen tussen het regio-overleg en het coördinatieoverleg.. In iedere regio vinden periodiek regiobijeenkomsten plaats over vastgoed-, WOZ- en geo-gerelateerde onderwerpen. Dit overleg staat open voor alle gemeenten in de betreffende regio. Het regio-overleg dient als consultatie voor het Coördinatieoverleg, maar deelnemers kunnen ook zelf gespreksonderwerpen aandragen. De regio’s worden ondersteund door de VNG en DataLand.

2. Coördinatieoverleg (CGGB)

Het Coördinatieoverleg GGB (CGGB) is het landelijk ambtelijk overkoepelend overleg. In het CGGB komen de regiocoördinatoren bijeen. Dit gebeurt driemaal per jaar onder voorzitterschap van de VNG en met DataLand als secretaris. Tijdens het CGGB vindt analyse van landelijke en gemeentelijke ontwikkelingen plaats en wordt, indien aan de orde, overleg gevoerd met gemeentelijke specialisten die namens de VNG in interbestuurlijke overleggen en/of projecten participeren. Ook kunnen betrokkenen van omvangrijke intergemeentelijke projecten uitgenodigd worden. Het CGGB kan gevraagd en ongevraagd adviezen voorbereiden voor het Bestuurlijk GGB en in het verlengde daarvan voor de VNG en gemeenten. Ook richt het CGGB zich op kennisinteractie en communicatie tussen de gemeenten en de VNG.

3. Bestuurlijk overleg (BGGB)

Het Bestuurlijk GGB (BGGB) is binnen het GGB het hoogste orgaan en komt minimaal eenmaal per jaar bijeen. Een directielid van de VNG treedt op als voorzitter en wordt bij afwezigheid vervangen door de voorzitter van de commissie Informatiebeleid en Dienstverlening van de VNG. In het BGGB participeren alle gemeentelijke bestuurders die deelnemen aan bestuurlijk overleggen in de trits ‘vastgoed-, WOZ- en geo-informatie’, en overleggen over het stelsel van basisregistraties. Verder zijn de voorzitter en de secretaris van het Coördinatieoverleg (CGGB) aanwezig. Het BGGB kan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan een VNG-commissie of -directie en indirect aan het (dagelijks) bestuur van de VNG. Problemen kunnen via het CGGB en indien nodig bestuurlijk via het BGGB geëscaleerd worden.

Kennisbank

Per 1 juli 2019 worden het secretariaat en beheer van de kennisbank van het GGB uitgevoerd door VNG-Realisatie. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat via Ben Roetgerink (ggb@vng.nl).

De Kennisbank het centrale informatie punt waar alle relevante informatie vanuit het GGB en voor gemeenten te vinden is. Via de Kennisbank kunnen gemeenten zich aanmelden voor de regio-overleggen, op de hoogte blijven van ontwikkelingen op het gebied van vastgoed-, woz- en geo-informatie en/of deelnemen aan discussies. Het is een besloten onderdeel van Pleio, alléén toegankelijk voor gemeentelijke medewerkers. Gebruik is kosteloos, eenvoudig en veilig.

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Anderen over de WOZ-detailgegevens
Skitz Fijan, gemeente Den Haag: ‘Als gemeente moet je zorgen dat jij niet de witte vlek op de kaart bent
Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg