Algemeen

Objectgegevens op een presenteerblaadje

Het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt in de praktijk

In plaats van één congresdag centraal in Nederland verzorgde DataLand dit najaar een zevental regiobijeenkomsten waarin diverse overheden lieten zien hoe ze het gemeentelijk kennis- en gegevensknooppunt KNOOP inzetten in hun dagelijkse praktijk. Ook was er aandacht voor m.n. WMS/WFS webservices (i.c.m. de open source viewer QGIS), het knooppunt in relatie tot de common ground en het belang van kwalitatief hoogwaardige geo-informatie voor het veiligheids- en het belastingdomein.

Aanleiding

Gemeenten fungeren al als spil in de informatie-uitwisseling met burgers en bedrijven, die steeds meer gaan meedenken en meebeslissen over de inrichting en gebruik van de eigen omgeving. Daarbij komt ook nog dat een groeiend deel van de gemeentelijke gegevens met andere overheidspartijen als omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, waterschappen en (belasting)samenwerkingsverbanden wordt gedeeld.

Het uitwisselen en combineren van al deze gegevens in verschillende formaten en uit verschillende bronnen gaat niet vanzelf. Bovendien worden er vaak nog verschillende softwarepakketten gebruikt die ‘elkaar slecht verstaan’. Een gegevensknooppunt, een plek waar als het ware alle stekkers van de verschillende informatielijnen bij elkaar komen, biedt uitkomst. KNOOP is een voorbeeld van zo’n knooppunt. Het wordt niet alleen door een groeiend aantal gemeenten en gemeentelijke organisaties gebruikt, maar ook steeds meer door aanleunende overheden als omgevingsdiensten, belastingsamenwerkingen, etc.

 

 

Archief

Informatie over eerdere DataLand-congressen vindt u in het archief:

Congres – voorgaande edities