Maatvast

Relevante gegevens over maatschappelijk vastgoed zijn binnen gemeenten vaak verspreid of niet aanwezig. Deze gegevens zijn voor een professioneel beheer van de gemeentelijke vastgoedportefeuille en een professioneel accommodatiebeleid echter onmisbaar. Daarom hebben DataLand en het Kadaster samen Maatvast ontwikkeld.

Maatvast is een rapport dat u inzicht geeft in de locaties, eigenaren en kenmerken, zoals oppervlakte en bouwjaar, van uw maatschappelijk vastgoed. Daarmee is het rapport een goede basis voor uw accommodatie- en vastgoedbeleid en het beheer van uw vastgoed. Het rapport bevat een overzicht van het maatschappelijk vastgoed in uw gemeente. Het gaat hierbij om vastgoed dat eigendom is van uw gemeente en om maatschappelijk vastgoed dat wordt gebruikt voor maatschappelijke functies. Beide categorieën vastgoed worden in het rapport cijfermatig in tabellen en figuren, maar ook op kaart weergegeven. In het rapport worden de gegevens van uw gemeente bovendien afgezet tegen die van andere gemeenten. Hiermee wordt de situatie in uw gemeente in perspectief geplaatst. Naast het rapport ontvangt u de database met alle gegevens waarop het rapport is gebaseerd.

De kosten voor Maatvast zijn afhankelijk van het aantal inwoners van uw gemeente (per 1 januari van het lopende jaar). Voor een samenwerkingsverband hangen de kosten af van het aantal inwoners in het verzorgingsgebied.

Aantal inwoners Maatvast
tot en met 25.000 € 4.500
25.001 – 50.000 € 5.000
50.001 – 100.000 € 5.750
100.000 + € 6.750

Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

Bekijk voorbeeldrapport van de gemeente Ridderkerk

Bekijk voorbeeldrapport van de gemeente Vlaardingen

Bekijk de leeswijzer voor de database waarop het rapport Maatvast is gebaseerd

Aanvragen Maatvast

Ik heb een vraag over Maatvast

Kwaliteitszorg

We bieden twee soorten kwaliteitsrapporten: Kwaliteitsrapport WOZ en een Kwaliteitsrapport WOZ-BAG. In deze rapporten analyseren we de adresgerelateerde gegevens van uw gemeente op fouten en mogelijke onjuistheden. Met onze bevindingen kunt u de kwaliteit van de registraties verbeteren.

Kwaliteitsrapport WOZ

Het kwaliteitsrapport WOZ ontvangen alle gemeenten direct nadat zij de WOZ-gegevens bij ons hebben aangeleverd. Het rapport bevat een handzaam overzicht met signaleringen, fouten en terugmeldingen in uw WOZ-registratie. We spreken van een fout, als er een aanwijsbare onjuistheid in een aangeleverd gegevens zit, zoals bijvoorbeeld een object waarvan het huisnummer niet numeriek is of de straatnaam ontbreekt. Is een aangeleverd gegeven mogelijk onjuist, dan spreken we van een signalering. Een goed voorbeeld hiervan is een object met een wooninhoud groter dan 10.000 m3 of kleiner dan 20m3. Een terugmelding is een signaal uit de praktijk dat een gegeven mogelijk onjuist is, zoals bijvoorbeeld het signaal dat het geleverde bouwjaar fors afwijkt van het werkelijke bouwjaar van het object. Aan de hand van het rapport kunt u eventuele fouten in uw registratie herstellen.

Bekijk het voorbeeldrapport WOZ

Kwaliteitsrapport WOZ-BAG

Op verzoek kunnen wij u, als gemeentelijk leverancier van WOZ-gegevens, kosteloos een kwaliteitsrapport WOZ-BAG leveren. Dit rapport geeft een overzicht van alle adressen die slechts in één van beide bronbestanden voorkomen en een overzicht van afwijkende woonplaats- en straatnamen, attribuutinformatie als bouwjaar, oppervlakte en gebruik/bestemming. Deze informatie is per adres geordend. Het kwaliteitsrapport WOZ – BAG bestaat uit een Excelbestand en een samenvatting in pdf-formaat. Omdat de objectdefinities tussen WOZ-objecten en BAG-objecten kan verschillen, hoeft een gesignaleerde afwijking overigens niet per definitie ‘fout’ te zijn. Het is dan ook aan u om de meldingen in het rapport te beoordelen.

Bekijk het voorbeeldrapport WOZ – BAG

Aanvragen Kwaliteitsrapport WOZ-BAG

Ik heb een vraag over Kwaliteitsrapport WOZ-BAG

BAG-Benchmark

Het beheer van de BAG is voor veel gemeenten een hele opgave. Het vraagt niet alleen om kennis van wet- en regelgeving, maar ook van geometrie, bouwprocessen, archivering, objectafbakening, vergunningverlening, ruimtelijke ordening en ICT. Gemeenten hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan de kwaliteit van de BAG en met resultaat. Maar het kan altijd beter. Hoewel collega-gemeenten van elkaar verschillen in inrichting en aanpak zijn er natuurlijk heel veel overeenkomsten, waardoor van elkaar kan worden geleerd. De BAG-benchmark maakt dat mogelijk. Bovendien ligt het in het verlengde van de nieuwe controlesystematiek, waarbij gemeenten via een zelfevaluatie verantwoording afleggen.

Benchmark

Tussen april en december 2016 heeft DataLand in opdracht van de gemeente Rotterdam een BAG-benchmark uitgevoerd. De vergelijking richtte zich niet alleen op gegevens, processen en systemen, maar ook op organisatie-inrichting, formatie-omvang en de relatie met andere registraties. De deelnemende gemeenten hebben met de BAG-benchmark de kwaliteit van de BAG en processen die hieraan ten grondslag liggen verbeterd.

Brochure

Voor nadere informatie over de werkwijze en wat er wordt verwacht van deelnemers kunt u lezen in de Brochure BAG-benchmark 2017 (pdf-bestand).

Ik heb een vraag over de BAG-Benchmark

 

Ervaringen van gemeenten met diensten van DataLand

Anderen over de WOZ-detailgegevens
Skitz Fijan, gemeente Den Haag: ‘Als gemeente moet je zorgen dat jij niet de witte vlek op de kaart bent
Gemeente Zaanstad
Als gegevensbeheerder WOZ moet ik ook de ‘taal van de BAG’ spreken. In de opleiding ‘De BAG de baas’ heb ik deze taal geleerd en een goede theoretische basis voor de praktijk gelegd. Vooral bij de oefeningen met objectafbakening heb ik baat gehad. Nathan Mandjes, Gegevensbeheerder WOZ, gemeente Zaanstad
Gemeente Haaksbergen
Voor mij als beginnende BAG-beheerder was de opleiding ‘De BAG in een dag’ ontzettend nuttig. In één dag heb ik een goed beeld van de BAG gekregen en een goede basis gelegd voor mijn werk en de verdiepende opleiding ‘De BAG de baas’. André Boonk, Medewerker Informatisering en BAG-beheerder, gemeente Haaksbergen
Gemeente Doetinchem
In de opleiding ‘De BAG in een dag’ heb ik veel over de BAG geleerd en handvaten gekregen om als beginnend BAG-medewerker aan de slag te gaan. De opleiding is zeker ook een aanrader voor medewerkers die veel met de BAG te maken hebben, zoals WOZ-medewerkers. Judy Thijssen, BAG-medewerker, gemeente Doetinchem
Gemeente Smallingerland
Dieper de materie induiken. Dat was mijn reden om de opleiding ‘De BGT in de praktijk’ te volgen. En dat is zeker gelukt! Deze opleiding is wat mij betreft geschikt voor BGT-beheerders, maar zeker ook voor medewerkers die deels met de BGT te maken hebben. Mark Mulder, Beheerder BGT, gemeente Smallingerland
Gemeente ‘s-Hertogenbosch
De opleiding ‘BGT in het informatielandschap’ heb ik gevolgd om mijn kennis van de BGT weer eens op te frissen en inspiratie op te doen. Als accountmanager geo-informatie neem ik de klanten mee in het nut van de basisregistraties, zo ook van de BGT. Frans Lahau, Accountmanager geo-informatie, gemeente ‘s Hertogenbosch
Gemeente Steenbergen
We hebben uiteindelijk voor KNOOP gekozen vanwege het gemak en de kosten. Door KNOOP hoeven we namelijk maar eenmalig een aanpassing te doen aan onze ESB. Mochten de gegevensformaten in de toekomst wijzigen, dan hebben wij daar geen omkijken meer naar. Jeff Davis, Geo-coördinator, gemeente Steenbergen
Video: Waarom KNOOP? Gemeenten vertellen.
Waarom KNOOP? KING en de gemeenten Leiden, Amstelveen en Gorinchem vertellen over hun ervaringen met KNOOP. Verschillende gemeenten
Gemeente Leiden
Als gemeente Leiden zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van KNOOP. Wat wij hebben geleerd, daar kunnen andere gemeenten hun voordeel mee doen. Dat levert voordelen op voor ons allemaal en is precies de kracht van ons gemeentelijke samenwerkingsverband DataLand. Arjan Honkoop, Informatiemanager, gemeente Leiden
Gemeente Ridderkerk
Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien. Corstiaan Kanters, Gegevensbeheerder, gemeente Ridderkerk
Gemeente Vlaardingen
Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt. Martijn Otte, Coördinator vastgoed, gemeente Vlaardingen
Gemeente Halderberge
Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie. Fons van Oosterhout, Chief information officer, gemeente Halderberge
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken. Willem Jongkind, Adviseur Informatiemanagement, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken
Waterschap Rijn en IJssel
Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren. Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
Gemeente Stadskanaal
De opleiding GIMLO was voor mij dé manier om in sneltreinvaart kennis op te doen van informatiemanagement, alles wat daarbij komt kijken en hoe je jezelf daarin manifesteert! Marijke ter Steege, Coördinator geo-informatie, gemeente Stadskanaal
Gemeente Reimerswaal
De opleiding Geo-informatie management bij Dataland is een fijne opleiding waar je samen met collega`s uit het vakgebied kan werken aan een samenhangend beeld van de organisatorische, procesmatige en informatieve kant van geo-informatie met al zijn verbanden. Hiels Oving, Gemeente Reimerswaal, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid
Gemeente Utrecht
Tijdens de opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ hebben we uitgebreid met elkaar gesproken over de koppeling tussen de verschillende registraties en gekeken naar de landelijk ontwikkelingen op dit gebied. Gijs Mesman Schultz, gegevensbeheerder, gemeente Utrecht
Gemeente Tilburg
Een belangrijk deel van ons werk is het uitleggen van de kracht van het stelsel aan onze collega’s en bestuurders. De opleiding ‘Het stelsel van basisregistraties in gebruik’ heeft mij hiervoor goede handvaten gegeven. Zo hebben we het stelselspel laatst met het MT gespeeld. Tim Schoonebeek, Procesbeheerder bij team basisregistraties, gemeente Tilburg