Nieuwe stap in de overgang van WOZ-dataleveringen naar Kadaster

Op 19 augustus jl. hebben alle gemeenten in Nederland een brief ontvangen met nadere informatie over de overgang van de WOZ-dataleveringen naar het Kadaster. Deze gemeenten hebben op dit moment nog een overeenkomst met DataLand. In de brief staat hoe gemeenten deze kunnen vervangen door een overeenkomst met het Kadaster.

De overeenkomst is erop gericht om een landelijke set van WOZ-detailgegevens toegankelijk en beschikbaar te maken. Zodat bovengemeentelijke partners (denk aan veiligheidsregio’s) en de bredere publieke en private markt hiervan gebruik kunnen maken bij de uitvoering van hun taken. Deze landelijke gegevensset is tot stand gekomen op basis van de WOZ-detailinformatie die gemeenten (vaak via de afdeling Belastingen) en belastingsamenwerkingsverbanden aan DataLand hebben geleverd. In de afgelopen jaren is een breed draagvlak ontstaan voor de dienstverlening van DataLand op basis van deze gegevens. De gemeenten en onder andere ook de Waarderingskamer onderschrijven het maatschappelijk nut hiervan.

Overgang naar Kadaster

In de komende jaren zal het Kadaster zorgen voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de landelijke gegevensset. Dit is een overgangsfase (zie ook de recente ledenbrief van de VNG hierover). Het Kadaster wil continuïteit bieden aan zowel de gemeenten als de huidige afnemers van de producten en diensten van DataLand. Gemeenten kunnen de WOZ-detailgegevens blijven leveren zoals u gewend bent.

Meer informatie:

– Website DataLand

– Website Kadaster

DEEL DIT BERICHT