“Met het delen van WOZ-detailgegevens bevorder je als gemeente de veiligheid in jouw gebied. Een ‘no brainer’ dus.”

In de aanloop naar de transitie van de landelijke bron van WOZ-detailgegevens van DataLand naar het Kadaster, spreken we mensen uit de praktijk over het nut van deze vastgoeddata. Zoals Jan-Willem van Aalst, adviseur bij het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Het IFV faciliteert de 25 veiligheidsregio’s en ondersteunt als zodanig dagelijks de hulpverleners en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in ons land. Zoals met de Geo4OOV, de landelijke sectorale geo-voorziening die veiligheidsregio’s gebruiken bij al hun werk in fysieke veiligheid. Via de Kernregistratie Objecten in Geo4OOV worden ook de WOZ-detailgegevens van gemeenten ontsloten. Jan-Willem vertelt over het belang van deze data voor de fysieke veiligheid.

Van levensbelang

“Je moet je voorstellen: als er een brand is, dan wil je als meldkamer van de brandweer gelijk kunnen zien wat dit voor een locatie is. Vragen die dan spelen zijn: Waar wordt het object voor gebruikt? Wonen hier mensen? Wat staat er in de buurt van het brandende pand? Is daar een verzorgingshuis en moeten mensen geëvacueerd worden?’ Dat zijn gegevens die op dat moment van levensbelang zijn. Maar die gegevens haal je niet uit de basisregistraties. Je hebt echt meer details nodig zoals de gebruiksklasse en de bouwbestemming van een pand. Dan bieden de WOZ-detailgegevens uitkomst, vooral als die landelijk in hetzelfde formaat beschikbaar zijn.”

Versterken informatiepositie

“Daarom hebben gemeenten jaren geleden al besloten dat de centrale ontsluiting van WOZ-detailgegevens van essentieel belang zijn voor de fysieke veiligheid in Nederland, maar ook bijvoorbeeld voor vergunningverlening in het kader van externe veiligheid. Daarvoor is DataLand feitelijk opgericht. Met name voor de informatiepositie van veiligheidsregio’s maar ook van omgevingsdiensten zijn deze gegevens cruciaal voor de uitvoering van hun wettelijke taken als verlengd lokaal bestuur. Het moet echt een no brainer zijn voor gemeenten om deze te blijven leveren, nu aan DataLand en straks aan het Kadaster.’

DEEL DIT BERICHT