Kwartaalevenement DiS Geo 24 maart 2020 = AFGELAST!!

In verband met de maatregelen rondom het Coronavirus, is het evenement op 24 maart afgelast!


DiS Geo staat voor de Doorontwikkeling in Samenhang van de Geobasisregistraties en is een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met haar partners organiseert DiS Geo in 2020 ieder kwartaal een bijeenkomst in het teken van deze doorontwikkeling.

Het belooft een dag te worden vol interactie, kennisdeling en (on)verwachte ontmoetingen. 


De dag staat in het teken van drie vragen: 

Hoe kunnen basisregistraties de energietransitie optimaal faciliteren? 

Wat kunnen we leren als we vanuit gebruikersperspectief kijken naar de geobasisregistraties? 

Waar moet de focus liggen in de doorontwikkeling van de geobasisregistraties in samenhang? 


Programma:

In het programmaboekje lees je alles over de workshops die gegeven worden.

Hieronder leggen we kort uit wat je kan verwachten van deze dag en hoe jij de juiste keuze kan maken om je aan te melden voor (één van) de workshops.  

Je meldt je aan voor specifieke workshops en niet automatisch voor de hele dag. Op deze manier kan je je gericht aanmelden voor workshops waarin jij denkt iets te kunnen halen en/of brengen. Zo vorm jij eigenlijk je eigen, op maat gemaakte programma. Op momenten waar je geen workshops volgt is er een open ruimte waar je kan netwerken, of een laptop open kan klappen om te werken. Bij aanmelding kan je ook aangeven of je deelneemt aan de lunch en/of borrel.  

Lees de beschrijvingen bij de workshops nauwkeurig en schrijf je in. Let erop dat je je niet inschrijft voor meerdere workshops in hetzelfde tijdslot. 

Aanmelden:

Wegens overweldigende belangstelling kunt u niet meer inschrijven. Alle workshops zijn volgeboekt. Wij kunnen u op een wachtlijst zetten. Stuurt u dan een emailbericht naar: info@dataland.nl. U ontvangt dan enkele dagen voor het evenement bericht of u wel of niet kunt deelnemen.

Informatie:

Meer informatie over DiS Geo kunt u vinden op www.geobasisregistraties.nl .

Heeft u inhoudelijke vragen over dit evenement? Mail dan naar: DISGEO@minbzk.nl

DataLand verzorgt de organisatie rondom de inschrijvingen voor dit evenement. Heeft u vragen over de inschrijvingsprocedure? Mail dan naar: info@dataland.nl