‘Je wilt de beste datakwaliteit, ook als het gaat om deze vastgoedgegevens’

Interview met Robin Heij, directeur/bestuurder SVHW

Nu DataLand eind 2021 haar werkzaamheden beëindigt, blikken we met Robin Heij, directeur/bestuurder van SVHW, terug én vooruit. Als uitvoeringsorganisatie levert SVHW al vanaf het eerste begin de vastgoedgegevens aan bij DataLand. ‘Wij stonden aan de wieg van DataLand’ aldus Heij. ‘En hebben ons met name sterk gemaakt voor het gegevensknooppunt Knoop.’ Hoe kijkt SVHW naar de overgang van de dienstverlening van DataLand naar het Kadaster?

Heij: “Om eerlijk te zijn, wij hebben daar wel even goed over nagedacht. Wij stonden niet gelijk vooraan om te tekenen. Maar uiteindelijk hebben we wel gekozen voor het afsluiten van het contract bij het Kadaster. Het is immers veel efficiënter en vanuit het oogpunt van dataconsistentie ook beter om die centrale dataset in stand te houden. Iedereen zal het met me eens zijn: als je iets op twee plaatsen bewaart, is de foutkans groter en ontstaat er discussie, met alle gevolgen van dien. Dat wil je niet – je wilt de beste datakwaliteit, ook als het gaat om deze data. Bovendien: als je eenmaal deze stap hebt gezet, kan je misschien met elkaar ook weer nadenken over nog slimmere toepassingen.”

Dus een puur pragmatische keuze?

“Zeker niet alleen pragmatisch. Deze overgang strookt met de algemene gedachte hoe we in Nederland tegen het datalandschap aan kijken: eenmalige opslag, meervoudig gebruik. Als je nu stopt met leveren, maak je een heel tegengestelde beweging. Dat moet je niet willen. En bovendien, als we deze vastgoedgegevens goed benutten, wordt het maatschappelijk belang gediend. Daar doen we het uiteindelijk voor.”

DEEL DIT BERICHT