Jaarplan 2018: Gemeentelijke objectinformatie samen georganiseerd

Het jaarplan 2018 van DataLand is vastgesteld.

DataLand zet dit jaar in op de doorontwikkeling van het collectieve gemeentelijke beheer van objectgegevens met KNOOP als belangrijkste instrument. DataLand beschikt over het instrumentarium dat de collectieve functionaliteit waar gemeenten in de Digitale Agenda 2020 om vragen, mogelijk maakt. Aangespoord en ondersteund door de gemeentelijke beweging ‘Samen Organiseren’ wil DataLand deze functionaliteiten opschalen en breed inzetbaar maken voor alle Nederlandse gemeenten.

Lees het volledige jaarplan 2018 

DEEL DIT BERICHT