Waterschap Rijn en IJssel

“Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren”

Judith Janssen, Beleidsadviseur gegevensbeheer, Waterschap Rijn en IJssel, over de opleiding Geo-informatiemanagement voor de lokale overheid.

DEEL DIT BERICHT