Ervaringen

Waterschap Rijn en IJssel

Met de ervaring en kennis uit de cursus kan ik voor onze organisatie een volwaardig geo-coördinator zijn. De aangereikte tools bieden praktisch houvast voor onze ontwikkeling de komende jaren.

Waterschap Rijn en IJssel logo
LEES MEER

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken

Tijdens de opleiding heb ik gezien dat de problematiek bij de Rijksoverheid rond het managen van ruimtelijke informatie hetzelfde is als bij de gemeentelijke overheid. Hoewel de opleiding zich sterk richt op de gemeentelijke organisaties, is deze ook voor mij, als Rijksambtenaar, zeer waardevol gebleken.

Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit, Ministerie van Economische Zaken logo
LEES MEER

Gemeente Halderberge

Mijn kennis van geo-informatie is flink gegroeid en ik heb tools gekregen om de informatievoorziening meer gericht te laten aansluiten op de behoeften van de organisatie.

Gemeente Halderberge logo
LEES MEER

Gemeente Vlaardingen

Door het rapport Maatvast weten we welk vastgoed er allemaal op onze naam geregistreerd staat, wat de functie van dit vastgoed is en wie er in onze gemeente nog meer vastgoed bezit dat voor maatschappelijke functies gebruikt wordt.

Gemeente Vlaardingen logo
LEES MEER

Gemeente Ridderkerk

Maatvast is een voorbeeld van een krachtige tool, waarbij ook nog gebruik wordt gemaakt van data die niet in Ridderkerk geregistreerd worden. Met deze informatie kan het college van Burgemeester en Wethouders van betere adviezen worden voorzien.

Gemeente Ridderkerk logo
LEES MEER